Klimatfakta.info

2021-06-17

Skogsbruket under angrepp

Innehåll:

Skogsbruket har på kort tid gått från hjälte till skurk i klimat- och miljödebatten. Bakom ligger bl.a. Miljöpartiet genom sin talesman för biologisk mångfald, Rebecka Le Moine tillsammans med Carl Schlyter, fd Miljöpartiet och idag kampanjledare på Greenpeace.

De har gjort klimatpolitik av detta. Den gamla konflikten mellan ökad produktion och biologisk mångfald har blivit en fråga om kollagring och kolutsläpp. Och därmed ifrågasätts basen i svensk energipolitik och svensk klimatstrategi.

/SvD 2021-06-17

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Biologisk mångfald
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Cement (2022-12-13)
EU - Restoration (2023-03-30)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25)

Miljöpartiet
Cement (2022-12-13)

Skogsbruk
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Skog (2023-08-10)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se