Klimatfakta.info

2021-06-17

Skogsbruket under angrepp

Innehåll:

Skogsbruket har på kort tid gått från hjälte till skurk i klimat- och miljödebatten. Bakom ligger bl.a. Miljöpartiet genom sin talesman för biologisk mångfald, Rebecka Le Moine tillsammans med Carl Schlyter, fd Miljöpartiet och idag kampanjledare på Greenpeace.

De har gjort klimatpolitik av detta. Den gamla konflikten mellan ökad produktion och biologisk mångfald har blivit en fråga om kollagring och kolutsläpp. Och därmed ifrågasätts basen i svensk energipolitik och svensk klimatstrategi.

/SvD 2021-06-17

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Biologisk mångfald
Striden om Naturlagen fortsätter (2024-06-16)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Restoration (2023-03-30)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Cement (2022-12-13)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25)

Greenpeace
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)

Miljöpartiet
Cement (2022-12-13)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)

Skogsbruk
Skog (2023-08-10)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com