NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-05-25

Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan

Skatter kan minska miljöpåverkan från vår konsumtion. Det är ett av resultaten från Naturvårdsverkets forskningssatsning Styrmedel och konsumtion som just har avslutats.

I slutrapporten Effekter av en klimatskatt på livsmedel (Rapport 6965) visar forskare vid SLU att en klimatskatt på livsmedel skulle kunna ge en minskning av växthusgasutsläppen från livsmedelskonsumtionen med drygt 10 procent. Ungefär 90 procent av utsläppsminskningen beror på att konsumtionen av animaliska produkter minskar.

Skatten skulle också kunna minska annan miljöpåverkan som exempelvis markanvändning, vattenanvändning och förlust av biologisk mångfald.

/Naturvårdsverket

Etiketter med länkar

Etikett: Klimatskatt
Inga länkar
Etikett: Naturvårdsverket
Geologisk lagring av koldioxid (Artikel)
Etikett: SLU
Inga länkar
Etikett: Biologisk mångfald
Skogsbruket under angrepp (Nyhet)
Biologisk mångfald (Artikel)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com