Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-12-07

Cement

Innehåll: Miljöpartiet | Källor

Betong består till 14% av bindemedlet cement som svarar för drygt 90 procent av klimatpåverken. Ny cement är under utveckling som reducerar utsläpp av CO2. Regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning strider inte mot lagen, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

title

Cementa Slite Cementugn, Foto: Cementa

Cement är ett bindemedel, som hårdnar vid reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten. Den framställs genom uppvärmning av en blandning av kalksten och lera till en temperatur av 1450 ° C.

Blandningen bör innehålla 79-81% kalciumkarbonat[1]. En annan typ av cement är aluminatcement som tillverkas av ca 50% kalksten[2] och ca 50% bauxit[3].

Betong består av naturliga material, främst av grus, sand, sten och vatten. Bindemedlet cement står för cirka 14 procent av innehållet och för hela 90 - 95 procent av betongens klimatpåverkan idag.

1/3 av utsläppen vid cementtillverkningen är energirelaterade och 2/3 av utsläppen genereras vid en kemisk process, kalcinering, där koldioxid frigörs från kalksten i samband med uppvärmning. Cementindustrin har som målsättning att det ska finnas klimatneutral cement på marknaden år 2030.

30 - 50 procent av betongen klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv sker i produktionsskedet. Betongens beständighet, energieffektivitet och minimala underhållsbehov bidrar till att begränsa klimatutsläppen under driftsfasen. Betong tar upp koldioxid under hela livslängden och kan återvinnas till 100 %. [4]

Cement används främst till olika slags byggnadsarbeten och är en viktig ingrediens i betong och murbruk.

 Miljöpartiet

2022-05-18

En aktiv miljöpartist och tidigare ledande partiföreträdare i regionfullmäktige är anställd som naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Gotland. Hon ligger bakom försöket att genom ett naturreservat för växten nipsippan slutgiltligt stoppa Cementas verksamhet på Gotland, och det välstånd och den välfärd som cementet och det moderna samhället ger. Miljöpartisten har köpt en fastighet i området, precis intill det av handläggaren föreslagna naturreservatet.

Länsstyrelsen överklagade Cementas miljödomstolens godkännande om fortsatt brytning av cement. Miljööverdomstolen avslog sedan godkännande. Miljöpartistens äkta hälft jobbar också som kollega och naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Nipsippan är inte utrotningshotad, Den finns i mängder i Ryssland, Kina och Nordamerika. Den även i delar av Norrland, på platser där man byggt vindkraftverk.[5]

 Källor

2022-11-21

Fotnoter

Mer att läsa

Cement
Cementa vill ta hand om sin koldioxid
Miljöpartiet
Skogsbruket under angrepp
Biologisk mångfald
Skogsbruket under angrepp
Biologisk mångfald
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - Socialfonden
EU - svenska ordförandeskapet
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.