NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-06-17

Skogsbruket under angrepp

Skogsbruket har på kort tid gått från hjälte till skurk i klimat- och miljödebatten. Bakom ligger bl.a. Miljöpartiet genom sin talesman för biologisk mångfald, Rebecka Le Moine tillsammans med Carl Schlyter, fd Miljöpartiet och idag kampanjledare på Greenpeace.

De har gjort klimatpolitik av detta. Den gamla konflikten mellan ökad produktion och biologisk mångfald har blivit en fråga om kollagring och kolutsläpp. Och därmed ifrågasätts basen i svensk energipolitik och svensk klimatstrategi.

/SvD 2021-06-17

Etiketter med länkar

Etikett: Skogsbruk
Inga länkar
Etikett: Miljöpartiet
Inga länkar
Etikett: Greenpeace
Inga länkar
Etikett: Biologisk mångfald
Biologisk mångfald (Artikel)
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (Nyhet)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com