Klimatfakta.info

2023-01-28

ENSO

Innehåll: Stilla havet | Havsytans temperatur | Källor |
ENSO är ett klimatsystem över Stilla havet vars vindar och strömmar varierar i öst-västlig riktning i tre faser: Neutral, La Niña eller El Niño. ENSO påverkar vädret runt en stor del av jorden.

Stilla havet

ENSO, El Niño-Southern Oscillation, är en oregelbunden periodisk variation i vindar och havsyttemperaturer över det tropiska östra Stilla havet, vilket påverkar klimatet i stora delar av tropikerna och subtroperna. Havstemperaturens uppvärmningsfas är känd som El Niño och kylfasen som La Niña. Den södra oscillationen är den åtföljande atmosfäriska komponenten, i kombination med havstemperaturförändringen: El Niño åtföljs av högt luftyttryck i det tropiska västra Stilla havet och La Niña med lågt luftyttryck där. De två perioderna varar flera månader vardera och inträffar vanligtvis med några års mellanrum med varierande intensitet per period.

Mekanismer som orsakar svängningen är fortfarande under studie. ENSOs svängningar orsakar extremt väder (som översvämningar och torka) i många regioner i världen. Utvecklingsländer som är beroende av jordbruk och fiske, särskilt de som gränsar till Stilla havet, är mest drabbade.

Havsytans temperatur

ENSO fluktuerar periodvis mellan tre faser: Neutral, La Niña eller El Niño. La Niña och El Niño är motsatta faser. Kriterier är fastställda för att avgöra vilken fas som gäller.

Normalt tar den norrut strömmande Humboldtströmmen relativt kallt vatten från södra oceanen norrut längs Sydamerikas västkust till tropikerna, där den förstärks av uppströmning som äger rum längs Perus kust. Längs ekvatorn får passadvindarna havsströmmarna i östra Stilla havet drar vatten från det djupare havet till ytan och kyler på så sätt havsytan. Detta kalla vatten strömmar västerut längs ekvatorn där det långsamt värms upp av solen.

Som ett direkt resultat är havsytans temperaturer i västra Stilla havet i allmänhet varmare, med cirka 8-10 °C än de i östra Stilla havet. Detta varmare havsområde är en källa för konvektion och är förknippat med molnighet och nederbörd.

Under El Niño-åren försvagas eller försvinner det kalla vattnet helt när vattnet i centrala och östra Stilla havet blir lika varmt som det västra Stilla havet.

Källor

Fotnoter

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


La Niña
Berkelay Earth (2022-04-22)
El niño (2021-10-26)

ENSO
El niño (2021-10-26)
Torka (2023-04-21)

El Niño
El niño (2021-10-26)

PDO
Pacific Decadal Oscillation (PDO) (2023-04-12)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se