Klimatfakta.info

2023-04-22

Antarktis 2022

Innehåll: Källor

WMO har presenterat en rapport om klimatet under 2022 med uppgifter om havsisen i Antarktis och meddelat att havsisen i Antarktis är på den lägsta nivå som hittills har uppmätts. [1]

Som diagrammet visar är utbredningen i 2022 och 2023 ovanligt liten, men ändå inte under 2016. Vad som kanske är mer påtagligt är att trenden 1979 till 2015 var en tydlig tillväxt trots den globala uppvärmningen under denna period.

Det plötsliga minskningen av havsisen 2015 berodde på en mycket kraftig storm vid mätningen är årslägsta utbredningen.

Ursprunget till isförlusten 2022 kan spåras tillbaka till oktober/november 2021 då det var serie stormar väster om den antarktiska halvön. Detta område är starkt påverkat av El Niño-Southern Oscillation (ENSO), och stormarna överensstämmer med La Niñas förhållanden vid den tiden. Sydliga vindar på upp till 30 m/s flyttade havsisen bort från västkusten Antarktis, skapar en 1 miljon km2 område med öppet vatten känt som en polynya. [2]

title Sea Ice Index Daily and Monthly Image Viewer, NSIDC

Källor

Publ 2023-04-22

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Antarktis
Antarktis 2022 (2023-04-22)
Arktis och Grönlands inlandsis (2023-04-22)
Antarktis (2022-12-13)
Västantarktis (2022-11-27)

ENSO
Klimatförändring (2023-08-05)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Antarktis 2022 (2023-04-22)
Torka (2023-04-21)
Pacific Decadal Oscillation (PDO) (2023-04-12)
ENSO (2023-01-28)
Satelliter (2023-01-13)
Solen (2022-09-06)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
NOAA (2022-05-31)
El niño (2021-10-26)

Fotnoter

1) Rapport: Ny rekordnivå för smältning av glaciärer, Omni
2) State of the Global Climate 2022, WMO, sida 12..13

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com