Klimatfakta.info

2023-06-18

Klimatdata från Metoffice

Innehåll: Källor

Engelska MetOffice har bra information om klimatets utveckling i sex tydliga diagram baserat på data från alla de ledande institutionerna som utför mätningarna:

Tracking the Changing Climate with Earth Observations

Det visar sammanfattningsvis

  • Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka i samma lugna takt som tidigare
  • Den globala temperaturen har ökat med en grad sedan 1975, men stannade av runt 2015 enligt de sex stora mätinstitutionerna.
  • Havsytans temperatur styr luftens temperatur och utvecklas på samma sätt.
  • Arktis is minskade till ca 2005. Därefter har utbredningen varierat kraftig mellanåren men utan någon trend.
  • Havsnivån stiger med tre mm/år sedan 1990.
  • El Niño och La Niña har stark inverkan på vädret, men dessa fenomen beter sig på samma sätt sedan 1950.

Källor

Publ 2023-06-17

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


ENSO
Klimatförändring (2023-08-05)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Antarktis 2022 (2023-04-22)
Torka (2023-04-21)
Pacific Decadal Oscillation (PDO) (2023-04-12)
ENSO (2023-01-28)
Satelliter (2023-01-13)
Solen (2022-09-06)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
NOAA (2022-05-31)
El niño (2021-10-26)

MetOffice
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Jetströmmar (2022-07-21)

Temperatur
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Klimatdata från Metoffice (2023-06-18)
Iskärnor (2023-01-27)
Temperatur (2023-01-11)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Temperaturmätning (2022-11-11)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
Jetströmmar (2022-07-21)
Berkelay Earth (2022-04-22)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (2021-08-15)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com