Klimatfakta.info

2023-05-07

Nationellt klimatmöte 16 juni 2023

Innehåll: Kommentar | Källor |
Klimatmötet syftar till att ge underlag till regeringens kommande handlingsplan.

Regeringen bjuder in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin till nationellt klimatmöte 16 juni 2023. På mötet diskuteras en ny klimatpolitik för nettonollutsläpp, fossilfri energi och gröna innovationer. Och dessutom stärkt konkurrenskraft.

Under våren 2023 håller regeringen rundabordssamtal med olika sektorer om hinder och möjligheter vid omställning av verksamheter.

Under året tar regeringen fram en handlingsplan för hur klimatmålen ska nås. Det nationella klimatmötet blir en avslutning på rundabordssamtalen, och en viktig del i att förankra arbetet med att ta fram handlingsplanen.

Vid mötet deltar statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Kommentar

Det tidigare samförståndet mellan riksdagens partier finns inte längre. SD markerar tydligt en mer skeptisk inriktning. Det ger regeringen frihet att ompröva tidigare uppfattningar.

En tydlig inriktning är avveckling av speciella nationella klimatmål. I fortsättning styr regeringen mot de mål EU fastställer.

Regeringen har under sitt ordförandeskap av EU tagit upp unionens svaga konkurrenskraft och det bli säkert en aspekt som får större tyngd i klimatarbetet. Åtgärder som inte stärker ekonomin får läggas åt sidan.

Källor

Fotnoter

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Svensk klimatpolitik
Parisavtalet (2022-11-05)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)

Klimatrådet
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

Klimatpolitiska rådet
Svenska klimatmålen (2023-01-26)

Klimatmål
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Svenska klimatmålen (2023-01-26)

Klimatlag
Svenska klimatmålen (2023-01-26)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se