Klimatfakta.info

2023-07-08

Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten

Innehåll:

I en uppmärksammad granskningsrapport från Riksrevisionen (RiR 2023:13) sågar man utformningen av dagens reduktionsplikt, alltså kravet på inbladning av biodrivmedel i bensin och diesel. Rapporten har fått enormt stort medialt och politiskt intresse.

Riksrevisionen dömer inte ut helt reduktionsplikt som sådan, och säger att det kan bidra till att uppfylla de transportpolitiska klimatmålen. Men de säger samtidigt att det "finns stora risker med att i så hög grad förlita sig på reduktionsplikten för att uppnå Sveriges klimatpolitiska mål".

Granskningsrapporten ger dock svidande kritik. "Granskningen visar dock att reduktionspliktens nuvarande utformning inte är genomförbar" och att besluten "baserades på bristfälliga konsekvensanalyser". [1]

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Jan Ericson
Jan Ericson (2023-07-08)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten (2023-07-08)

Klimatupplysningen
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten (2023-07-08)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)

Reduktionsplikten
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten (2023-07-08)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Reduktionsplikten (2023-04-08)
Bilism (2023-03-29)
Fordon (2022-12-15)

Riksrevisionen
Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten (2023-07-08)

Fotnoter

1) Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten, Jan Ericson, Klimatupplysningen

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com