Klimatfakta.info

2024-06-16

Striden om Naturlagen fortsätter

Innehåll: Källor
Miljöministrar vill driva på ett beslut om naturrestaurationslagen 2024-06-17. Lagen är godkänd i parlamentet. Nu återstår ett beslut i ministerrådet. Flera länder motsätter sig lagen, bl.a. Sverige.

title Naturvård i Danderyd

Miljöministrar ska hålla en offentlig debatt om den avstannade naturrestaureringslagen i ett försök att återuppväcka förslaget EU Green Deal-filen inför ett viktigt FN:s toppmöte om biologisk mångfald i höst.

Ordförandelanget Belgien har planerat debatten om naturrestaureringslag vid ett toppmöte mellan miljöministrarna 2024-06-17 efter att ha misslyckats med att bryta ett dödläge under diplomatiska samtal.

Lagförslaget kräver att miljöåterställningsarbetet påbörjas på en femtedel av land och hav till 2030 och fastställer långsiktiga mål för att återställa specifika ekosystem, efter en informell överenskommelse i november förra året med ministerrådet.

Bryssel har blockerats av en handfull länder: Österrike, Belgien, Finland, Italien, Nederländerna, Polen, Sverige har alla signalerat att de avser att antingen avstå eller motsätta sig lagen om den går till omröstning.

Ungern, som övertar ordförandeskapet 1 juli, lär inte driva på införandet av naturrestaureringslagen

Källor

Publ 2024-06-16

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Biologisk mångfald
Striden om Naturlagen fortsätter (2024-06-16)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Restoration (2023-03-30)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Cement (2022-12-13)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25)

Naturrestaurering
Striden om Naturlagen fortsätter (2024-06-16)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com