Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-12-13

Cement

Innehåll: Tillverkning | Klimatpåverkan | Miljöpartiet | Cementa | Källor

Betong består till 14% av bindemedlet cement som svarar för drygt 90 procent av klimatpåverken. Ny cement är under utveckling som reducerar utsläpp av CO2. Regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning strider inte mot lagen, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

title

Cementa Slite Cementugn, Foto: Cementa

 Tillverkning

2022-05-18

Cement är ett bindemedel, som hårdnar vid reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten. Den framställs genom uppvärmning av en blandning av kalksten och lera till en temperatur av 1450 ° C.

Blandningen bör innehålla 79-81% kalciumkarbonat[1]. En annan typ av cement är aluminatcement som tillverkas av ca 50% kalksten[2] och ca 50% bauxit[3].

 Klimatpåverkan

2022-05-18

Betong består av naturliga material, främst av grus, sand, sten och vatten. Bindemedlet cement står för cirka 14 procent av innehållet och för hela 90 - 95 procent av betongens klimatpåverkan idag.

1/3 av utsläppen vid cementtillverkningen är energirelaterade och 2/3 av utsläppen genereras vid en kemisk process, kalcinering, där koldioxid frigörs från kalksten i samband med uppvärmning. Cementindustrin har som målsättning att det ska finnas klimatneutral cement på marknaden år 2030.

30 - 50 procent av betongen klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv sker i produktionsskedet. Betongens beständighet, energieffektivitet och minimala underhållsbehov bidrar till att begränsa klimatutsläppen under driftsfasen. Betong tar upp koldioxid under hela livslängden och kan återvinnas till 100 %. [4]

Cement används främst till olika slags byggnadsarbeten och är en viktig ingrediens i betong och murbruk.

 Miljöpartiet

2022-05-18

En aktiv miljöpartist och tidigare ledande partiföreträdare i regionfullmäktige är anställd som naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Gotland. Hon ligger bakom försöket att genom ett naturreservat för växten nipsippan slutgiltligt stoppa Cementas verksamhet på Gotland, och det välstånd och den välfärd som cementet och det moderna samhället ger. Miljöpartisten har köpt en fastighet i området, precis intill det av handläggaren föreslagna naturreservatet.

Länsstyrelsen överklagade Cementas miljödomstolens godkännande om fortsatt brytning av cement. Miljööverdomstolen avslog sedan godkännande. Miljöpartistens äkta hälft jobbar också som kollega och naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Nipsippan är inte utrotningshotad, Den finns i mängder i Ryssland, Kina och Nordamerika. Den även i delar av Norrland, på platser där man byggt vindkraftverk.[5]

 Cementa

2022-12-13

Cementa får grönt ljus att fortsätta kalkbrytningen på Gotland i fyra år till, enligt en dom från mark- och miljödomstolen i dag.

Cementa ansökte om tillstånd för fortsatt kalkbrytning vid Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområden. Enligt bolaget har ett kortare tillstånd varit nödvändigt för att hinna göra en ny ansökan om ett längre tillstånd på 20-30 år.

Rättens ordförande rådmannen Karin Röckert skriver i ett pressmeddelande att "Cementa redovisat ett tillräckligt underlag" för prövningen och att "fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen". [6]

 Källor

2022-11-21

Fotnoter

Mer att läsa

Cement
Inga länkar
Miljöpartiet
Skogsbruket under angrepp
Biologisk mångfald
Skogsbruket under angrepp
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan
Biologisk mångfald

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm