Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-08-25

Solenergi

Innehåll: Solfångare | Solceller | Perovskite solceller | Solar thermal energy | Shahara | Källor

El överförs från Sahara till Storbritannien via kabel.

Energin från solen påverkar bland annat temperaturen. Avståndet mellan solen och jorden varierar med ±1.5 procent under året och är i genomsnitt 149,6 miljoner km. På detta avstånd är solstrålningens effekt cirka 1361 W/m2.

Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet. Solenergi räknas som en förnybar energikälla.

 Solfångare

ändringsdatum

Solfångare är byggda för att koncentrerat ta emot solinstrålningens värme och utnyttja den till uppvärmning av anläggningar av olika slag, i huvudsak hus, tappvarmvatten och pooler. Genom solfångaren passerar ett lämpligt medium, vanligtvis en vattenbaserad vätska, som för värmen vidare. Vanligen förs den uppvärmda vätskan i första hand till något slags lagringsutrymme, direkt eller indirekt, via värmeväxlare.[1]

 Solceller

2022-05-22

Med solceller avses oftast en panel med ihopkopplade solceller, En solcell är ljuskänsliga halvledardiod som omvandlar ljus till elektrisk ström. Se vidare Solcell.

 Perovskite solceller

2022-03-25

Perovskit är ett medelhårt mineral med sammansättningen CaTiO3 och är en kalciumtitanoxid. Mineralet upptäcktes i Uralbergen i Ryssland av Gustav Rose 1839 och är uppkallat efter den ryske mineralogen Lev Perovski (1792-1856). [2]

Under de senaste fem åren har blyhalogenidperovskiter dykt upp som ett supermaterial för optoelektronik. Perovskite solceller och lysdioder (LED) närmar sig rekordeffektivitet. De optoelektroniska egenskaperna hos perovskitmaterial och dess mångsidighet verkar unika.[3]

 Solar thermal energy

2022-03-25

En forskargrupp från Chalmers tekniska högskola har tagit stora, snabba steg mot utvecklingen av en specialdesignad molekyl som kan lagra solenergi för senare användning. Dessa framsteg har presenterats i fyra vetenskapliga artiklar i år, varav den senaste publicerades i den högt rankade tidskriften Energy & Environmental Science.

För ungefär ett år sedan presenterade forskargruppen en molekyl som kunde lagra solenergi. Molekylen, gjord av kol, väte och kväve, har den unika egenskapen att när den träffas av solljus omvandlas den till en energirik isomer - en molekyl som består av samma atomer, men sammanbundna på ett annat sätt. [4]

 Shahara

2022-08-25

En 380 mil långa kabeln ska förse sju miljoner hushåll i Storbritannien med el - från Sahara. Planeringen av fabriken som ska bygga kabeln har nu godkänts.

Kabeln kommer att bli bland de längsta i världen. Den ska gå mellan Saharaöknen i Marocko till Alverdiscott i sydvästra Storbritannien. Den kommer att läggas på havsbotten längs den europeiska västkusten. Projektet kallas för Xlinks Morocco-UK Power Project.

Företaget som ska bygga kabeln heter XLCC. Under sommaren har bolaget fått ett planeringsgodkännande för fabriken, som ska byggas i Hunterston i Ayrshire, Skottland. På platsen finns bland annat en djupvattenhamn samt två nedlagda kärnkraftreaktorer. Fabriken blir Storbritanniens första för tillverkning av kablar för högspänd likström (HVDC).[5]

 Källor

2022-03-25

Fotnoter

Mer att läsa

Solfångare
Inga länkar
Solenergi
Solcell
Växthusgaser
Solceller
Pris för nanosolceller
Priset för grön energy
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport
Är det lönsamt med solceller?
Energimyndigheten: Solceller
Sahara
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm