Klimatfakta.info

2023-04-11

Klimatmarknaden

Innehåll: Källor
Kapplöpningen om klimatmarknaden mellan USA och EU vinns av Kina

USA satsar enorma belopp på att stödja klimatföretagen. Det gör EU nervöst och vill också satsa stora pengar på branschen och samtidigt kontrollen över dessa företag genom bidragsstyrning.

Ett problem är att det enligt IEA är att den globala tillverkningskapaciteten för "ren energiteknik" ofta överstiger marknadens behov. För närvarande gäller detta särskilt för elbilsbatterier, bränslecellsbilar och elektrolysörer. Till exempel, medan endast 900 bränslecellsbilar såldes globalt 2021, var den sammanlagda självrapporterade kapaciteten av tillverkarna 14 000 lastbilar.

Det andra problemet är att det är Kina som svarar för tillverkningen av klimatvarorna.

Diagram visare Kinas dominans på klimatmarknaden Where are Clean Energy Technologies Manufactured?, Visualcapitalist

Kinas andel av den globala tillverkningskapaciteten, 2021

  • Vind (offshore) 70 %
  • Vind (på land) 59 %
  • Solcellsanläggningar 85 %
  • Elfordon 71 %
  • Bränslecellstruckar 47 %
  • Värmepumpar 39%
  • Elektrolysörer 41 %

Så, vad ger Kina denna fördel inom tekniksektorn för ren energi? Enligt IEA-rapporten ligger svaret i en kombination av faktorer:

  • Låga tillverkningskostnader
  • En dominans inom bearbetning av ren energimetall, nämligen kobolt, litium och sällsynta jordartsmetaller
  • Uthålligt politiskt stöd och investeringar

Dessa faktorer har gjort att Kina har tagit en betydande andel av den globala marknaden för ren teknik samtidigt som kostnaden för ren energi har sänkts över hela världen.

När marknaden för klimatprodukter expanderar kommer Kinas dominans inom sektorn sannolikt att fortsätta under de kommande åren. EUs satsning blir en ekonomisk börda som ändå inte lär rubba Kina.

Källor

Publ 2023-04-11

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Batteri
Bilism (2024-05-26)
Batteridrivna flygplan (2024-02-25)
Vad händer med Northvolt? (2024-01-04)
150 batterifabriker (2023-12-22)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Batteri (2023-01-16)
Elbilars batterier påverkar klimatet (2021-08-26)

EU - hållbart näringsliv
Klimatmarknaden (2023-04-11)

EU - statsstödsregler
Klimatmarknaden (2023-04-11)

EUs taxonomiförordning
Klimatmarknaden (2023-04-11)

Kina
Klimatmarknaden (2023-04-11)
CGN - China General Nuclear Power Group (2023-02-06)

Solenergi
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Växthusgaser (2023-01-09)
Solenergi (2022-08-25)
Solcell (2022-05-22)

Vätgas
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Christian Sandström (2024-03-15)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Bilism (2023-03-29)
Grönt stål (2022-12-25)
Fordon (2022-12-15)
Naturgas (2022-11-25)
Elektrobränsle (2022-04-26)
Vätgas (2022-03-30)
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17)
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)
Biogas (2021-05-26)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com