Klimatfakta.info

2023-01-09

Växthusgaser

Innehåll: Sverige | Källor |
Gaser i atmosfären som absorberar och utstrålar infraröd strålning kallas för växthusgaser.

Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3).

Utöver dessa naturligt förekommande gaser finns även konstgjorda växthusgaser såsom olika halogenalkaner och andra flyktiga ämnen innehållande brom eller klor. Växthusgaserna ger tillsammans en markant påverkan på jordens temperatur vid ytan. Om atmosfären helt saknade sådana beräknas jordens medeltemperatur ha varit -18°C istället för nuvarande +14°C.[1]

Sverige

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med ungefär 33 procent sedan år 1990. År 2021 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 47,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en ökning med 3,4 procent jämfört med föregående år. [2]

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Koldioxid
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
CO2Science (2023-04-03)
Fotosyntes (2021-05-30)
Grönt stål (2022-12-25)
Hav (2023-05-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)
Klimatskatter (2021-11-21)
Koldioxid (2023-03-03)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)

Solenergi
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Solcell (2022-05-22)
Solenergi (2022-08-25)

Strålning
Foton (2022-06-11)
Jordens strålningsbalans (2021-08-15)
Klimatförändring (2023-08-05)
Strålning (2022-08-21)
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21)

Vattenånga
Atmosfären (2022-01-06)
Vattenånga (2023-05-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se