Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-05-31

NOAA

Innehåll: Vision, uppdrag och målsättning | NOAAs webb | NOAAGlobalTemp Version 5 | Källor

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) är ett amerikanskt vetenskapligt organ som är underställt USA:s handelsdepartement. Organisationen studerar förhållandena i hav och atmosfär, publicerar väderkartor, utfärdar varningar om annalkande oväder och ger råd och anvisningar i miljöfrågor.

 Vision, uppdrag och målsättning

ändringsdatum

NOAA:s strategiska vision är "ett upplyst samhälle som använder en omfattande förståelse för havens, kusternas och atmosfärens roll i det globala ekosystemet till att fatta de bästa sociala och ekonomiska besluten".

NOAA:s uppdrag är "att förstå och förutsäga förändringar i jordens miljö och att bevara och administrera kust- och marina resurser för att uppfylla vår nations ekonomiska, sociala och miljörelaterade behov".

För att uppfylla sin vision och sitt uppdrag har NOAA fyra målsättningar som fungerar som direktiv för verksamheten. Varje målsättning motsvaras av verksamheter inriktade på ekosystem, klimat, väder, vatten, handel och transport.

  • Garantera det hållbara utnyttjandet av resurserna och med hänsyn till både mänskliga och naturliga faktorer balansera oförenliga bruk av kust- och marinekosystem.
  • Förstå miljöförändringar, inklusive globala förändringar som El Niño för att försäkra att vi kan planera och agera på ett lämpligt sätt.
  • Erbjuda data och prognoser om cykliska händelser relaterade till väder och vatten, inklusive stormar, översvämningar och torka.
  • Erbjuda information om väder, klimat och ekosystem för att garantera att individuella och kommersiella transporter är säkra, effektiva och miljöriktiga.

 NOAAs webb

2022-05-30

NOAA har en omfattande webb med bl.a. en avdelning om klimatet[1]. Dessutom svarar NOAA för klimatwebben Climate.gov.[2]

  • Climate at a Glance[3]
  • GHCN - Global Historical Climatology Network[4]

 NOAAGlobalTemp Version 5

2022-05-30

NOAA publicerar var månad en rapport om klimatet. Data tas sedan 2019 från NOAAGlobalTemp Version 5, som består av GHCNm v.4[5] och ERSST v.5[6]. [7]

 Källor

ändringsdatum

Fotnoter

Etiketter med länkar

USA
Bidens klimatpolitik stryks (Nyhet)
NOAA
Inga länkar
GHCN
Mätning av luftens temperatur (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Clive Best
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk politik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.