Klimatfakta.info

2023-05-29

Johan Rockström

Innehåll: Källor

title Johan Rockström

Johan Fredrik Rockström, född 31 december 1965, är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), ett centrum för klimat- och hållbarhetsforskning.

Rockström studerade till agronom vid Sveriges lantbruksuniversitet 1987-1991. Han disputerade vid Stockholms universitet 1997 med ett projekt i Niger.

Rockström var chef för Stockholm Environment Institute 2004-2012. Efter tid som chef för Stockholm Resilience Centre (SRC) lämnade Rockström chefsposten 2018 för att bli chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), baserat i Tyskland.

2009 sjösatte Rockström, tillsammans med en internationell forskargrupp, ett nytt ramverk som beskriver förutsättningarna för hållbar utveckling. Forskarna menar att det finns nio olika miljöproblem som vart och ett har ett eget gränsvärde. Om detta gränsvärde överskrids kan det leda till oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter som uppstår.

Källor

Publ 2023-05.29

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Forskning
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Johan Rockström (2023-05-29)
USAs klimatforskning (2021-12-11)

Personer
Christian Sandström (2024-03-15)
Torbjörn Eriksson (2023-11-13)
Mallen Baker (2023-08-09)
Jan Ericson (2023-07-08)
Johan Rockström (2023-05-29)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Steve Koonin (2023-03-29)
Judith Curry (2023-03-27)
Elsa Widding (2023-01-30)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Jim Hansen (2023-01-17)
Roy Spencer (2023-01-13)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Richard S. Lindzen (2022-12-02)
Willian Happer (2022-11-24)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Maths Nilsson (2022-09-01)
Lennart Bengtsson (2022-07-10)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Tege Tornvall (2021-12-01)
John Hassler (2021-11-10)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se