Klimatfakta.info

2023-07-08

Bondeuppror i Nederländerna

Innehåll: Regeringskris | Källor

Det EU-kritiska partiet BoerBurgerBeweging - BBB (Farmer-Citizen Movement) är det överlägset mest populära partiet i Nederländerna med stöd av 27%. [1]

BBB har därmed övertagit ledarplatsen från det liberala partiet Peoples Party for freedom and Democracy som leds av nuvarande premiärministern Mark Rutte, som lagt fram ett förslag om en radikal minskning av antalet jordbruk. Partiet har nu stöd av 21%.

På fjärde plats ligger det EU-kritiska partiet PVV (partiledare Geert Wilders) med 14% av rösterna. Därefter kommer miljöpartiet Green Left med 13%.

Nederländerna har 29 platser i EU-parlamentet. BBB fanns inte 2019 när EU-parlamentet valdes så om partiet nu får 27% av rösterna så stärker det de EU-kritiska partierna med 10 platser. Till det kommer PVVs 2 platser.

Regeringskris

Publ 2023-07-08

Fyrpartiregeringen, ledd av premiärminister Mark Rutte, som tillträdde för bara ett och ett halvt år sedan har avgått. Regeringen kunde inte ena sig om migrationspolitiken. Nu väntas nyval.

Källor

Publ 2023-06-11

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU-parlamentet
Alice Teodorescu Måwe om klimatet (2024-05-31)
Europeiska unionens råd (2023-11-24)
Stor förändring i EU efter valet 2024 (2023-07-12)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Få EU-kritiker i Slovenien (2023-06-22)
Stark EU-kritik i Ungern (2023-06-22)
EU-kritiska Finland kräver ny politik (2023-06-21)
Grekland mest EU-kritiskt (2023-06-19)
I Italien styr de EU-kritiska (2023-06-17)
EU-kritiken tar fart i Estland (2023-06-15)
Allt fler EU-kritiker i Österrike (2023-06-14)
EU-kritiken växer i Belgien (2023-06-11)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)

Holland
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)

Jordbruk
Bondeupproret i EU (2024-02-07)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Agenda 2030 (2023-05-30)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Livsmedel (2023-02-15)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Våtmarker (2022-11-13)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)

Nederländerna
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Naturgas (2022-11-25)

Fotnoter

1) Netherlands - National parliament voting intention, Politico

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com