Klimatfakta.info

2021-06-19

Största kolproducenterna i Europa

Innehåll:

Största producenten 2018 var Tyskland med 69 mteo. Därefter följer Polen (49 mtoe) och Urkraina (28 mtoe). Sverige producerade 2 mteo. (mteo = miljoner ton olje-ekvivalenter).

Källa IEA

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


IEA
Energi (2023-01-16)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)

Kol
Fossila bränslen (2023-01-26)
Kol (2022-04-05)
Kolcykeln (2022-03-24)
Ryssland (2022-09-18)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se