NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-05-26

Fossila bränslen

Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. De fossila bränslena består av rester av forntida djur och växter som bäddats ner i jorden och sedan under högt tryck och värme brutits ner till sina beståndsdelar (huvudsakligen kol och kolföreningar).

De fossila bränslena omfattar främst naturgas, petroleum och kol.

  • Naturgas består främst av gasen metan och har ett högt innehåll av grundämnet väte jämfört med grundämnet kol. Metan finns i naturgasfält tillsammans med råolja eller bundet som metanklatrat.
  • Petroleum (även kallad råolja) påträffas i vätskeform och innehåller en större mängd av grundämnet kol
  • Kol (ej att förväxla med grundämnet kol) innehåller en mycket stor mängd av grundämnet kol.

Alla dessa bränslen är mycket kommersiellt viktiga. Det finns även andra fossila bränslen som till stor del är outnyttjade, till exempel oljeskiffer, olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.

Etiketter med länkar

Etikett: Fossila bränslen
Inga länkar
Etikett: Naturgas
Inga länkar
Etikett: Petroleum
Petroleum (Artikel)
Etikett: Kol
Största kolproducenterna i Europa (Nyhet)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com