Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-07-28

Svårt att datera kolutsläpp

Innehåll: Kolisotoper NYTT | Källor NYTT

Andelen radioaktivt kol-14 i atmosfären minskar under nivån före den industriella tiden.Det får konsekvenser för datering med kol-14-metoden och därmed på möjligheten att skilja ut koldioxid från mänsklig aktivitet från äldre utsläpp.

Arkeologer kommer i allt högre grad att behöva förlita sig på andra tekniker än kol-14 eftersom utsläppen fortsätter att förändra sammansättningen av kolisotoper i luft.

title

Andelen CO2 med kol-14

Forskarna som spårar de ständigt stigande nivåerna av atmosfärisk koldioxid har definierat ett gränsvärde. Från och med 2021 har förbränningen av fossila bränslen officiellt förändrat sammansättningen av kolisotoper i luften på norra halvklotet tillräckligt för att ta bort en användbar signal från kärnvapentestning.

Detta kan orsaka problem för värdefulla koldateringstekniker. Moderna föremål ser nu ut som föremål från tidigt 1900-tal när det gäller radiokoldatering. Det kan snart göra det svårt att avgöra om något är 1 000 år gammalt eller modernt.

Koldateringstekniker bygger på det faktum att det finns flera isotoper av kol i luften. Stabilt kol-12 är det vanligaste. Men det finns också en liten mängd radioaktivt kol-14, som genereras främst när kosmiska strålar interagerar med atmosfären. Andelen kol-14 varierar naturligt över tiden.

Levande saker absorberar båda typerna av kol. Efter att de dör börjar de relativa mängderna av de två isotoperna förändras när det radioaktiva kolet-14 sönderfaller med en halveringstid på 5 700 år. Genom att mäta hur mycket kol-14 som finns kvar i ett föremål kan forskare datera organiska material, som trä, tyg eller ben, som är upp till cirka 55 000 år gamla. Vanligtvis, ju mindre förhållandet mellan kol-14, desto äldre är materialet.

Mellan 1952 och 1962 släppte testningen av kärnvapen en spik av "bombkol" som snabbt fördubblade mängden kol-14 i luften. Sedan dess har kol-14 långsamt absorberats av levande varelser och havet. Samtidigt har förbränningen av fossila bränslen snabbt släppt ut koldioxid som inte innehåller kol-14.

Från och med 2021 har dessa två effekter officiellt upphävt varandra på norra halvklotet (se "Ändrat kol"). Det betyder att kol-14-kvoten i moderna material nu är densamma som i de från förindustriell tid. Och eftersom fossila bränslen fortfarande förbränns, kommer andelen kol-14 i luften att minska ytterligare, vilket efterliknar förhållanden ännu längre i det förflutna. År 2050 kommer kol-14-förhållandet att likna det som det var på medeltiden (mellan femtonde och femtonde århundradena).

När andelen kol-14 i luften varierar över tid, kan dateringen inte alltid skilja ett datum från ett annat. Detta är sant för perioden 800 f.v.t. till 400 f.v.t. Fenomenet med fossila bränslen som eliminerar bombkol ökar förvirringen ytterligare.

För moderna föremål som bara är decennier gamla är sönderfallet av kol-14 försumbart. Men den snabba ökningen av kol-14 som frigörs av kärnvapen har skapat en diagnostisk "bombkurva" av kol-14-nivåer. Det betyder att mängden kol-14 i ett föremål kan ge en exakt tidsstämpel för organiskt material som bildats mellan omkring 1960 och 2020. Der har använts för att bland annat upptäcka ålder på whisky och kinesiskt te liksom på grundvatten till mänskliga celler.

Forskare har länge vetat att slutet för denna teknik var på väg, men ökade CO2-utsläpp har påskyndat processen. Under de kommande decennierna, när användningen av fossila bränslen avtar och bombkurvan planar ut, kommer kol-14-värdet inte längre att vara diagnostiskt för ett datum.

Bombkurvans bortgång innebär att forskare i allt högre grad kommer att behöva förlita sig på andra tekniker eller isotoper för att göra sin datering, inklusive en tredje typ av kol, kol-13. [1]

 Kolisotoper

2022-07-28

Kolisotoper är isotoper av grundämnet kol (C), det vill säga atomer och kärnor med 6 protoner och olika antal neutroner. Kol har 15 kända isotoper, varav 2 är stabila (12C och 13C).

Den mest långlivade radioisotopen är 14C, med en halveringstid på 5730 år. Det är också den enda radioisotopen som förekommer naturligt - spårmängder är bildade kosmogeniskt genom reaktionen 14N + 1n → 14C + 1H. Den mest stabila syntetiska radioisotopen är 11C, som har en halveringstid på 20,334 minuter. Alla andra radioisotoper har halveringstider under 20 sekunder, de flesta under 20 millisekunder. Den minst stabila isotopen är 8C, med en halveringstid på 1,98739 zeptosekunder.[2]

 Källor

2022-07-28

Fotnoter

Etiketter med länkar

Koldioxid
Grönt stål (Artikel)
Koldioxidlagring - CCS (Artikel)
Hav (Artikel)
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
Koldioxid (Artikel)
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (Nyhet)
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark (Nyhet)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Växthuseffekten (Artikel)
Fotosyntes (Artikel)
Klimatskatter (Artikel)
Lagring av koldioxid (Artikel)
The Great Global Warming Swindle (Artikel)
Kol
Ryssland (Artikel)
Största kolproducenterna i Europa (Nyhet)
Fossila bränslen (Artikel)
Kol (Artikel)
Kolcykeln (Artikel)
Isotoper
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Clive Best
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Den havsbaserade vindkraften i Sverige är död
Det mesta av ökningen av CO2 är sannolikt naturlig
Diesel
Ecocide
Ekoextremism
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
EPA: Causes of Climate Change
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Förtroendet rasar för MP:s miljöpolitik – C knappa
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönland smälter fortare
Grönlandwebbar
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR4
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Ole Humlum: Klimatet juni 2022
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk politik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Temperaturwebbar
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.