Klimatfakta.info

2023-07-08

Regeringens nya energipolitiska mål

Innehåll:
Debatt i riksdagen om vårbudgeten och beslut om ändrat klimatpolitiskt mål

Debatten om vårändringsbudgeten blev främst till en debatt om regeringens nya energipolitiska mål som innebär att Sverige 2040 ska ha 100% fossilfri elproduktion, i stället för det gamla målet om 100% förnybar elproduktion. Syften med förändringen av målet är att ge möjlighet för utbyggnad av mer kärnkraft för att klara de stora behoven av mer el i framtiden. Det ändrade målet röstades senare igenom av riksdagen, men endast med siffrorna 153-150 eftersom S, V, MP och C inte ville stödja detta.

Debatten före beslutet var mycket intressant att lyssna på. Framförallt gjorde Jessica Stegrud (SD) och moderaternas energipolitiska talesperson Mats Green (M) mycket starka och tänkvärda inlägg.

Jessica Stegrud inledde med att påpeka att alla de 12 svenska kärnkraftreaktorerna som byggdes, utom tre, var av svensk konstruktion. Man byggde alla 12 på 13 år, och det var alltså på 1970-talet. Det visar att man skulle kunna bygga ny kärnkraft ganska snabbt om man vill.

Hon fortsatte med att konstatera att vindkraft på kraftverksnivå ger tre gånger högre utsläpp av koldioxid än kärnkraft. På systemnivå betydligt mer. Vindkraft kräver tio gånger större arealer och förfular naturlandskapen.[1]

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Jan Ericson
Jan Ericson (2023-07-08)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten (2023-07-08)

Jessica Stegrud
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)

Klimatpolitik
Klimatlagen (2024-03-21)
Klimatpolitiska rådet (2024-03-19)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)

Klimatupplysningen
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten (2023-07-08)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)

Kärnkraft
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Svensk kärnkraft (2023-08-10)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Tyskland (2023-02-26)
Vattenfall (2022-12-25)
Kärnkraft (2022-12-13)
Miljö (2022-12-13)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21)
SMR - Små modulära reaktorer (2022-04-25)
Kriget i Ukraina (2022-03-08)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)

Fotnoter

1) Riksdagen röstade igenom regeringens nya energipolitiska mål, Jan Ericson, Klimatupplysningen

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com