Klimatfakta.info

2021-05-26

Biogas

Innehåll: Rätt för klimatet

Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material, alternativt via termisk förgasning med efterföljande kemisk syntes.

Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid exempelvis reningsverk, på soptippar, på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas eller av slaktavfall, men även från till exempel skogsavfall om man går över termisk förgasning.

Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte, och ammoniak.

För att kunna användas i fordon behöver gasen raffineras så att halten metan ökar och övriga ämnen minskar. Med svensk terminologi är biogas när den tankas i bilar, bussar och andra fordon oftast i princip samma sak som fordonsgas, det som skiljer är framställningssättet.

Rätt för klimatet

Publ 2022-05-19

Utredningen Rätt för klimatet, SOU 2022-21, föreslår satsning på både flytande och gasformiga förnybara drivmedel från svenskt skogs-och jordbruk. Det skulle kunna täcka en del av det uppskattade behovet av biodrivmedel för vägtrafiken till 2030. Behov finns även inom andra sektorer

En möjlighet är att användningen av biodrivmedel hålls nere genom insatser inom både energieffektiva fordon och transporteffektivt samhälle enligt Trafikverkets scenarioanalys. Om det inte sker ökar behovet av förnybara drivmedel jämfört med dagens användning.

Trafikverkets förslag baseras på en betydande ökning av användningen av biodrivmedel med 70volymprocent till 2030.[1]

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Biogas
Naturgas (2022-11-25)
Biogas (2021-05-26)

Fordongas
Biogas (2021-05-26)

Naturgas
Fossila bränslen (2023-01-26)
Gaskraftverk (2022-12-11)
Naturgas (2022-11-25)
Biogas (2021-05-26)

Vätgas
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Christian Sandström (2024-03-15)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Bilism (2023-03-29)
Grönt stål (2022-12-25)
Fordon (2022-12-15)
Naturgas (2022-11-25)
Elektrobränsle (2022-04-26)
Vätgas (2022-03-30)
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17)
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)
Biogas (2021-05-26)

Fotnoter

1) Rätt för klimatet, sida 383

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com