Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2021-07-11

Utsläppshandel

Innehåll: Sverige | Se även NYTT | Källor NYTT

Utsläppshandel är ett styrmedel för att minska utsläpp av växthusgaser med minsta möjliga negativa påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning.

En central organisation, vanligtvis en regering eller någon av dess myndigheter, bestämmer en tillåten mängd för de miljögifter som får släppas ut. Företag och bolag som står för utsläppen har utsläppsrätter under 4-5 år.

Antalet utsläppsrätter motsvarar den mängden utsläpp som tillåts. Företag som under en period släpper ut mindre mängd växthusgaser än sin tilldelning, kan antingen spara rätterna till nästa period eller sälja utsläppsrätterna till andra företag.

Handel med utsläppsrätter innebär att företag kan handla rättigheter via börser, banker eller via särskilda mäklare. Prissättningen är fri och avgörs av tillgång och efterfrågan. EU har dock infört en sanktionsavgift på 10 euro per ton koldioxid om när ett företag överskrider sina tilldelade rättigheter.

I USA har sedan flera år handel med utsläppsrätter för kvicksilver och svavel kallat Acid Rain Program. Den har stått modell för den europeiska handeln med utsläppsrätter för koldioxid.

 Sverige

I Sverige regleras handeln med utsläppsrätter av lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser[ och förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser.

Naturvårdsverket planerar, utreder och prövar frågor om tilldelning av utsläppsrätter, utfärdar tillstånd och svarar för tillsyn. När det gäller flygverksamhet ska Naturvårdsverket samråda med Transportstyrelsen.

De nationella utsläppsregistren ersätts 2013-01-01 av ett nytt unionsregister på EU-nivå. Reglerna av flygutsläpp omfattar inte bara EU-länder utan det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Reglerna omfattar endast utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten (PFC).

 Se även
2022-06-25

EU och klimatet

 Källor
2022-06-25

Etiketter med länkar

Utsläppsrätter
EU och klimatet (Artikel)
EU
EUs gigantiska fond (Nyhet)
Muf om EU (Nyhet)
Koldioxidlagring - CCS (Artikel)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (Nyhet)
Plastpåseskatten (Nyhet)
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
EU vill stoppa engelska TV-program (Nyhet)
EUs taxonomiförordning (Artikel)
Skogsbruket ska vara nationellt (Nyhet)
EU-parlamentariker lobbar för kärnkraft (Nyhet)
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
EU vill socialisera näringslivet (Artikel)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (Artikel)
Kärnkraft (Artikel)
Vattenkraft (Artikel)
EU - Europeiska unionen (Artikel)
EU och klimatet (Artikel)
Solpaneler (Artikel)
Yttrandefrihet (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
Climate4you Update May 2022
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.