Klimatfakta.info

2022-11-21

COP - Climate Change Conference

Innehåll: COP 21, Paris | COP 22, Marrakech | COP 23 Bonn | Källor

FN:s klimatkonferenser är årliga konferenser som hålls inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). De fungerar som det formella mötet mellan UNFCCC-parterna (Conference of the Parties, COP) för att bedöma framstegen i hanteringen av klimatförändringar.

Från mitten av 1990-talet har COP förhandlat fram Kyotoprotokollet för att fastställa bindande skyldigheter för utvecklade länder att minska deras utsläpp av växthusgaser.

Från och med 2005 kan även länder som inte undertecknat Kyotoprotokollet delta som observatörer.

Från 2011 till 2015 användes mötena för att förhandla fram Parisavtalet som en del av Durban-plattformen.

Protokoll vid COP måste godkännas med konsensus.

COP 21, Paris

Publ 2022-11-21

COP 21 hölls i Paris 2015-11-30 -- 2015-12-12. Vid mötet antogs Parisavtalet om att minska klimatförändringarna från 2020. Därmed avslutades arbetet med Durban-plattformen, etablerad under COP17. Parisavtalet trädde i kraft 2016-11-04, då över 55 länder med minst 55 % av världens utsläpp av växthusgaser ratificerat avtalet.[1]

COP 22, Marrakech

Publ 2022-11-21

COP 22 hölls i Marrakech, Marocko, den 2016-11-07 -- 2016-11-18. Mötet behandlade ämnen som vattenbrist, vattenrenhet och vattenrelaterad hållbarhet. En viktig fråga var behovet av att minska utsläppen av växthusgaser och använda energikällor med låga koldioxidutsläpp. [2]

COP 23 Bonn

Publ 2022-11-21

COP 23 hölls den 6-17 november 2017.[3]

Källor

Publ 2022-11-21

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


COP
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
UNFCCC (2022-11-04)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

COP - Climate Change Conferenc
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)

Förenta nationerna FN
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)

Parisavtalet
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Parisavtalet (2022-11-05)

UNFCCC
COP28 (2023-06-09)
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
COP 27 (2022-11-20)
Parisavtalet (2022-11-05)
UNFCCC (2022-11-04)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Fotnoter

1) 2015 United Nations Climate Change Conference and Paris Agreement, Wikipedia
2) 2016 United Nations Climate Change Conference, Wikipedia
3) 2017 United Nations Climate Change Conference, Wikipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com