Klimatfakta.info

2022-11-21

COP - Climate Change Conference

Innehåll: COP 21, Paris | COP 22, Marrakech | COP 23 Bonn | Källor |

FN:s klimatkonferenser är årliga konferenser som hålls inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). De fungerar som det formella mötet mellan UNFCCC-parterna (Conference of the Parties, COP) för att bedöma framstegen i hanteringen av klimatförändringar.

Från mitten av 1990-talet har COP förhandlat fram Kyotoprotokollet för att fastställa bindande skyldigheter för utvecklade länder att minska deras utsläpp av växthusgaser.

Från och med 2005 kan även länder som inte undertecknat Kyotoprotokollet delta som observatörer.

Från 2011 till 2015 användes mötena för att förhandla fram Parisavtalet som en del av Durban-plattformen.

Protokoll vid COP måste godkännas med konsensus.

COP 21, Paris

COP 21 hölls i Paris 2015-11-30 -- 2015-12-12. Vid mötet antogs Parisavtalet om att minska klimatförändringarna från 2020. Därmed avslutades arbetet med Durban-plattformen, etablerad under COP17. Parisavtalet trädde i kraft 2016-11-04, då över 55 länder med minst 55 % av världens utsläpp av växthusgaser ratificerat avtalet.[1]

COP 22, Marrakech

COP 22 hölls i Marrakech, Marocko, den 2016-11-07 -- 2016-11-18. Mötet behandlade ämnen som vattenbrist, vattenrenhet och vattenrelaterad hållbarhet. En viktig fråga var behovet av att minska utsläppen av växthusgaser och använda energikällor med låga koldioxidutsläpp. [2]

COP 23 Bonn

COP 23 hölls den 6-17 november 2017.[3]

Källor

Fotnoter

1) 2015 United Nations Climate Change Conference and Paris Agreement, Wikipedia
2) 2016 United Nations Climate Change Conference, Wikipedia
3) 2017 United Nations Climate Change Conference, Wikipedia

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se