Nyheter

Textsök

Innehåll

Logga in

  Klimatfakta.info

2022-11-20

COP 27

Innehåll: Resultat från COP27 | Finansiering av förluster och skador | Fossila bränslen | Riskminimering | Anpassning | Källor |

Beslut om en fond för skador och förluster. Men inga beslut om fossila bränslen.

Resultat från COP27

Vid FNs möte COP27 i Sharm-el-Sheikh i Egypten uppnåddes tre resultat

  • Inrätta en fond för ersättning för skador och förluster
  • Rika länder ska finansiera fonden
  • Inga beslut om att minska användningen av fossila bränslen

title Sharm-el-Sheikh, Egypten

Finansiering av förluster och skador

Beslut om en fond riktad till de mest utsatta utvecklingsländerna. Beslutet gäller förutsatt att tillräckligt många finansiärer delar och att beslut tas om kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen. Det tog inga beslut om sådana kraftfulla åtgärder vid COP27.

En övergångskommitté ska undersöka vilken finansiering som behövs och var pengarna ska komma ifrån. Den ska också hantera frågorna om Kina eller Qatar ska vara finansiärer. Rapport vid COP28.

Pengarna och skuldlättnader ska också komma genom "befintliga finansieringsarrangemang", som utvecklingsbanker liksom från "innovativa källor", som skatter på fossila bränslen, flyg eller sjöfart.

EU specificerade att stödet endast skulle gå till "utsatta" länder - en term som övergångskommittén ska definiera.

Länderna kom överens om en organisation "Santiago Network" som ska tillhandahålla tekniskt stöd för att avvärja, minimera och hantera förluster och skador.

Fossila bränslen

Vid förra årets COP26 i Glasgow ville ordförandeskapet "hålla 1,5 vid liv" och kallade för första gången kol som ett problem. Några länder gick med på att fasa ned användningen.

Vid COP27 ville Indien vända fokus från kol och till gas och olja men det accepterade inte ordförandelandet Egypten som inte inkluderade någon utfasning för fossila bränslen. I texten anses gas vara förnybar energi.

Beslutet inkluderar att 1,5C-målet "kräver snabba, djupa och varaktiga minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser som minskar de globala nettoutsläppen av växthusgaser med 43 % till 2030 i förhållande till 2019 års nivå".

Riskminimering

Vid Cop26 i Glasgow noterade man att utsläppen beräknades vara 14 % över 2010 års nivåer 2030. För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader måste utsläppen minska med 45 %. Man skulle därför utarbeta "arbetsprogram för att omedelbart skala upp begränsningsambitioner och implementering under detta kritiska decennium".

Vid COP27 ville utsatta länder att samtalen ska vara "långa, starka och specifika". Tillväxtekonomierna ville att de skulle vara "korta, svaga och breda" och att processen ska vara "icke-föreskrivande, icke-bestraffande, underlättande, respektera nationell suveränitet och nationella omständigheter" och "inte resultera i nya mål eller mål".

Anpassning

Länderna enades om att utveckla ett ramverk för att skapa mål och spåra framstegen. Det ska ta hänsyn till länders sårbarhet och förmåga att klara sig, inklusive vatten, mat och jordbruk och fattigdom.

Länder "noterade med allvarlig oro" klyftan mellan nuvarande nivåer av finansiering av anpassning. Det enda omnämnandet av ett löfte från rika länder att fördubbla anpassningsfinansieringen till 40 miljarder dollar till 2025 handlade om att förbereda en rapport.

Källor

Mer att läsa

UNFCCC
Inga länkar
COP27
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com