Klimatfakta.info

2022-12-06

EU - Socialfonden

Innehåll: EUs styr arbetsmarknaden och utbildningen | Styr med bidrag och lån | Källor

EUs styr arbetsmarknaden och utbildningen

Publ 2022-12-06

Europeiska socialfonden Plus (ESF+) är Europeiska unionens (EU) främsta instrument för att investera i människor. Med en budget på nästan 99,3 miljarder euro för perioden 2021 - 2027 kommer ESF+ att bidra till EU:s sysselsättnings-, social-, utbildnings- och kompetenspolitik, inklusive strukturreformer på dessa områden.

Som en del av sammanhållningspolitiken kommer ESF+ också att fortsätta sitt uppdrag att stödja ekonomisk, territoriell och social sammanhållning i EU - minska skillnaderna mellan medlemsstater och regioner.

Styr med bidrag och lån

Publ 2022-12-06

För programperioden 2021-2027 har Sverige tilldelats 6,57 miljarder kronor för Europeiska socialfonden plus. Det tillkommer 1,5 miljarder kronor från svenska staten som medfinansiering via anslag.

Totalt stöd till projekten för Europeiska socialfonden plus i Sverige uppgår till 8,07 miljarder kronor. Projekten ska själva bidra med nationell medfinansiering om cirka 7,05 miljarder kronor som kan vara både offentliga och privata medel.

Den totala finansplanen för Europeiska socialfonden plus i Sverige inklusive nationella medfinansieringen uppgår därmed till 15,1 miljarder kronor. Programmet genomförs i åtta geografiska regioner. För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå.

Det innebär att EU bidrar med 6,57 miljoner under förutsättning att Sverige bidrar med 8,52 miljoner.

I Sverige finns idag alltför många människor utanför arbetsmarknaden. För att främja kompetens­utveckling och motverka utanförskap fokuserar Socialfonden på fem programområden;

  • - öka möjligheten för ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla,
  • - öka övergångarna till arbete,
  • - minska risken för ekonomisk utsatthet,
  • - öka kapaciteten i den glesa geografin och social innovation.
  • - ökade övergångar till arbete, sysselsättningsinitiativet för unga

Källor

Publ 2022-12-06

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

EU - Socialfonden
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Socialfonden (2022-12-06)

Socialfonden
EU - Socialfonden (2022-12-06)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com