Klimatfakta.info

2023-02-28

EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024

Innehåll: Facebook | EU-parlamentets partier | NextGenerationEU | Källor
Valet till EU-parlamentet är avgörande inte bara för EU utan också för Sverige. Det handlar om ett val mellan vägar åt helt olika håll.

EU-parlamentsvalen äger rum runt 9 maj men inte på samma dag i medlemsländerna. [1]

Parlamentets ledamöter har delat i sin i 10 partier. [2]

Det kommande valet av nytt EU-parlament gället främst två frågor: Hanteringen av klimatet och subsidiaritet, dvs spridning av makt från den centrala maktapparaten till medlemsländernas befolkningar.

Facebook

Publ 2023-02-27

Det finns en grupp på Facebook för dem som vill diskutera kritik mot EU: EU-valet 2024.

EU-parlamentets partier

Publ 2023-02-27

För att få bilda en politisk grupp i Europaparlamentet måste flera krav uppfyllas. I gruppen ska det ingå minst 25 ledamöter från åtminstone en fjärdedel av länderna. En ledamot får inte ingå i flera grupper samtidigt. Reglerna skärptes vid EU-valet 2009 för att försvåra att högerextrema politiker att bilda en grupp, tidigare krävdes endast 20 politiker från en femtedel av länderna.

Grupperna bygger själva upp sin organisation, där de utser en eller två ordföranden, samt ett presidium och ett sekretariat.

Viktigare uppdrag, som posterna som utskottsordföranden eller rapportör för en viktig fråga, fördelas efter partigruppernas storlek. Ju större grupp, ju fler uppdrag får gruppen. De större grupperna får också mer talartid i utskotten och kammaren. Grupperna tilldelas ekonomiska bidrag av parlamentet efter storlek.

När Europaparlamentet ska fatta beslut i olika frågor behandlas först betänkandena från utskotten i de politiska grupperna. Gruppen kan därefter lämna in olika ändringsförslag. Även om grupperna samordnar sig inför omröstningarna måste inte ledamöterna rösta som gruppen i stort. [3]

Officiellt namn / Svensk namn / (svenska partiet) Kortnamn/Länk

  • European People's Party, Europeiska folkpartiets grupp (moderater, kristdemokrater), EPP
  • Party of European Socialists, Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (socialdemokrater) S&D
  • Renew Europe /Tidigare ALDE/ (centerpartister, liberaler) RE
  • European Democratic Party
  • European Free Alliance Europeiska konservativa och reformister (sverigedemokrater) ECR
  • European Green Party De gröna/Europeiska fria alliansen (miljöpartister) The greens/EFA
  • The Left Europeiska vänsterpartiet GUE/NLG Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) (vänsterpartister) The Left
  • Alliance of European Conservatives and Reformists
  • European Christian Political Movement
  • Identitet och demokrati Party Gruppen Identitet och demokrati (-) ID

NextGenerationEU

Publ 2023-02-27

NextGenerationEU är EU-kommissionens plan för utveckling av EU med betydande mer kontroll över medlemsländerna och med en kraftigt utvidgad beskattningsrätt.

Mer än 50 % av det totala beloppet för nästa långtidsbudget och NextGenerationEU kommer att stödja moderniseringen av Europeiska unionen genom forskning och innovation. rättvist klimat och digitala övergångar; beredskap, återhämtning och motståndskraft

30 % av EU:s budget kommer att användas för att bekämpa klimatförändringarna. Paketet ägnar också särskild uppmärksamhet åt skyddet av biologisk mångfald och genusrelaterade frågor

20 % av NextGenerationEU kommer att investeras i den digitala transformationen
Under 2026 och 2027 kommer 10 % av de årliga utgifterna under långtidsbudgeten att bidra till att hejda och vända nedgången av biologisk mångfald.

Majoriteten av medlen från NextGenerationEU (723,8 miljarder euro) kommer att spenderas genom programmet Recovery and Resilience Facility (RRF). Det består av storskaligt ekonomiskt stöd till offentliga investeringar och områden som gröna och digitala projekt. Stödet kommer att ges i form av bidrag (338,0 miljarder euro) och lån (385,8 miljarder euro).

Källor

Publ 2023-02-27

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

Fotnoter

1) EU-parlamentariker vill ha gemensam valdag den 9 maj, Europaportalen
2) EU-valet: din chans att säga din mening
3) Partigrupper i EU-parlamentet, Europaportalen

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com