Klimatfakta.info

2023-07-08

Klimatkänslighet

Innehåll: Kort sammanfattning
Nic Lewis har publicerat en artikel som ifrågasätter den beräkning som IPCC använder i AR6 gällande klimatets känslighet för CO2.

Hur mycket uppvärmning kan vi förvänta oss under 2000-talet? ClimateEtc har en n omfattande beskrivning av klimatkänslighet för CO2.[1]

Kort sammanfattning

Publ 2023-07-08

Enligt Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är atmosfärens klimatkänslighet för CO2 sannolikt mellan 2,5 och 4,0°C. Enkelt uttryckt betyder detta att (på mycket lång sikt) jordens temperatur kommer att stiga mellan 2,5 och 4,0°C när mängden CO2 i atmosfären fördubblas.

En studie från 2020 (Sherwood20)[2] påverkade i hög grad hur IPCC beräknade klimatkänsligheten. Sherwood20 har varit "extremt inflytelserik, inklusive för att informera om bedömningen av jämviktsklimatkänslighet (ECS) i 2021 IPCC:s sjätte vetenskapliga utvärderingsrapport (AR6); det citerades över tjugo gånger i det relevanta AR6-kapitlet", enligt Nic Lewis. En kommentar i Nature bekräftade denna uppfattning.

Nic Lewis tittade närmare på denna studie och i september 2022 publicerade han sin egen studie (Lewis22)[3] som kritiserar Sherwood20. Genom att korrigera fel och använda nyare data, inklusive från AR6, fann Lewis22 att klimatkänsligheten kan vara cirka 30 % lägre än vad Sherwood20 hade hittat.

Om vi vet vad klimatkänsligheten är, och om vi också vet ungefär hur mycket växthusgaser som kommer att släppas ut framöver, så kan också mängden framtida uppvärmning som orsakas av växthusgaser uppskattas.

När det gäller framtida utsläpp fann en studie från 2022 (Pielke22) att något som kallas RCP3.4 är det mest troliga utsläppsscenariot. Traditionellt har ett annat scenario (RCP8.5) använts som ett business-as-usual-scenario, men detta anses nu allmänt vara ett extremt osannolikt scenario, med orealistiskt höga utsläpp.

Om vi antar att klimatkänsligheten från Lewis22 är korrekt och att RCP3.4 är det lämpligaste utsläppsscenariot, så finner vi att de globala temperaturerna kommer att stiga med mindre än 1°C från 2023 till 2100 (utan hänsyn till naturliga variationer).

Hur mycket jordens ytlufttemperatur kommer att stiga detta århundrade beror bland annat på hur känslig atmosfären är för växthusgaser som CO2, mängden växthusgaser som släpps ut och naturliga variationer. Det är svårt att förutsäga naturliga variationer, så fokus här kommer att ligga på klimatkänslighet och utsläpp av växthusgaser (särskilt CO2).

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


ClimateEtc
Klimatkänslighet (2023-07-08)

IPCC
Översvämning (2024-03-22)
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Ny ordförande för IPCC (2023-08-19)
Mallen Baker (2023-08-09)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Climate realism (2023-05-21)
UNEP (2023-05-19)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Klimatkänslighet
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
IPCC AR5 (2022-08-28)

Fotnoter

1) How much warming can we expect in the 21st century? ClimateEtc
2) An Assessment of Earths Climate Sensitivity Using Multiple Lines of Evidence
3) Objectively combining climate sensitivity evidence

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com