NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2008-06-16

Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan

Det finns mätresultat i den senaste IPCC-rapporten som tyder på att klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan på klimatet. Vetandets Värld diskuterar oklarheter i FN:s klimatpanels senaste rapport med några av författarna.

I den senaste IPCC rapporten om klimatet och klimatförändringar (The Pysical Science Basis) konstaterar IPCC att instrålningen till jordens klimatsystem ökade från 1980-talet till slutet av 1990-talet, och att förändringen var så stor att det skulle kunna förklara en stor del av temperaturökningen.

Klimatmodeller har räknat sig fram till den temperaturökning som vi faktiskt haft - men de räknar inte med den ökade instrålningen som troligtvis beror på förändringar i jordens atmosfär. Det gör, enligt en av huvudförfattarna av det aktuella kapitlet i IPCC rapporten, att klimatmodellerna ser ut att överskatta koldioxidens påverkan på klimatet.

Vetandets värld talar med två av huvudförfattarna till den senaste rapporterna om uppgifterna som sällan omtalas, och diskuterar med den svenske klimatprofessorn Erland Källén hur man ska se på dem.

Erland Källén, Professor meteorologi i Stockholms Universitet och Sveriges representant i IPCC. "För det första kan vi aldrig definitivt fastslå någonting utan det vi observerar och de förklaringar vi har till det vi har observerat det är preliminära sanningar så länge inga andra nyare forskningsresultat föreligger. Det är så forskningen fungerar. Vi kommer aldrig definitivt kunna säga med 100-procentig säkerhet att uppvärmningen beror på människan eller något annat, utan vi måste hela tiden vara öppna för nya möjligheter och nya förklaringar."

Källa: https://sverigesradio.se/artikel/2306968

Etiketter med länkar

Etikett: Vetandets värld
Inga länkar
Etikett: IPCC
Biologisk mångfald (Artikel)
Geologisk lagring av koldioxid (Artikel)
Klimatprognoser, -scenarior och RCP-er (Artikel)
Utkast till kommande IPCC-rapport (Nyhet)
Extremt väder (Artikel)
Mallen Baker om IPCC AR6 (Artikel)
Etikett: Klimatmodeller
Inga länkar
Etikett: Erland Källén
Inga länkar
Etikett: Koldioxid
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
Koldioxid (Artikel)
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (Nyhet)
Geologisk lagring av koldioxid (Artikel)
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark (Nyhet)
Växthuseffekten (Artikel)
Fotosyntes (Artikel)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com