Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-03-08

IPCC AR6 WG2

Innehåll: Rapporten | Svenska medarbetare | SMHIs sammanfattning | Läckan | Reaktioner | Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringarna | Källor

IPCCs andra del av den sjätte rapporten om klimatet behandlar klimatets effekter, anpassning och sårbarhet. 20 svenska forskare har varit medarbetare i rapporten.

 Rapporten

2022-03-08

IPCCs rapport "Klimatförändringar 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet" utkom 2022-02-28. Arbetsgrupp II-bidraget till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport bedömer effekterna av klimatförändringar och tittar på ekosystem, biologisk mångfald och mänskliga samhällen på global och regional nivå. Den granskar också sårbarheter och naturvärldens och de mänskliga samhällenas förmåga och begränsningar för att anpassa sig till klimatförändringarna.

Rapporten finns i en sammanfattningen på 37 sidor för politiska beslutsfattare (SPM) som beskriver på hög nivå av de viktigaste resultaten av Working Group II-rapporten och är godkänd av IPCC:s medlemsregeringar rad för rad.

En teknisk sammanfattningen (TS) på 97 sidor beskriver viktiga resultat och fungerar som en länk mellan den omfattande bedömningen av arbetsgrupp II-rapporten och den kortfattade SPM.

Den fullständiga rapporten har 3675 sidor indelade i 25 kapitlen med bedömning av effekterna av klimatförändringar på naturen och mänskligheten, och deras kapacitet och begränsningar för anpassning. [1]

Enligt rapporten är klimatpåverkan i den övre delen av tidigare uppskattningar, med alla delar av världen som påverkas. Åtminstone 3,3 miljarder människor, omkring 40% av världens befolkning, faller nu i den allvarligaste kategorin "mycket sårbara", med de värsta effekterna i utvecklingsvärlden.

Om utsläppen fortsätter på sin nuvarande väg kommer Afrika att förlora 30 % av sitt territorium för majsodling och 50 % av sin mark som odlas för bönor. En miljard människor står inför översvämningar på grund av höjning av havsnivån. Den betonar förlusten och skadan som orsakats av klimatförändringarna, ett ämne som rika länder tidigare har motsatt sig att ta ansvar för. Torka, översvämningar och värmeböljor blir allt vanligare, och en massutrotning är redan på gång. Rapporten identifierade 127 olika negativa effekter av klimatförändringar, några av dem oåterkalleliga.

WGII lyfte fram behovet av bevarande för att upprätthålla biologisk mångfald och mildra effekterna av klimatförändringar. Rapporten läser: "Närmare analyser, som bygger på en rad olika bevis, tyder på att upprätthållandet av motståndskraften hos biologisk mångfald och ekosystemtjänster i global skala beror på ett effektivt och rättvist bevarande av cirka 30 % till 50 % av jordens land, sötvatten och havsområden, inklusive för närvarande nära naturliga ekosystem."

Rapporten är kritisk till tekniska tillvägagångssätt för avlägsnande av koldioxid, och antydde istället att urbanisering kan hjälpa till att driva på antagandet av begränsningsstrategier som kollektivtrafik och förnybar energi. Rapporten varnar också för att det finns höga risker förknippade med strategier som hantering av solstrålning; plantering av skog på onaturliga platser; eller "dåligt implementerad bioenergi, med eller utan kolavskiljning och lagring".[2]

 Svenska medarbetare

2022-03-08

 • E. Lisa F. Schipper (Sweden/United Kingdom), Summary for Policymakers, Cross-Chapter Box ADAPT: Adaptation Science, Lead author Chapter 18: Climate Resilient Development Pathways, Cross-Chapter Box GENDER: Gender, Climate Justice and Transformative Pathways
  Google schoolar: 5470 träffar
 • Joacim Rocklöv (Sweden), Chapter 2: Terrestrial and Freshwater Ecosystems and their Services, Cross-Chapter Box ILLNESS: Infectious Diseases, Biodiversity and Climate: Serious Risks Posed by Vector- and Water-borne Diseases, Chapter 7: Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities, Chapter 16: Key Risks Across Sectors and Regions
  Google schoolar: 607 träffar
 • Sam Dupont (Sweden/Belgium), Chapter 3: Oceans and Coastal Ecosystems and their Services
  Google schoolar: 160 000 träffar (Kan inte stämma!)
 • Martina Angela Caretta (Sweden), lead author för kapitel 4 Water, Cross-Chapter Box DISASTER: Disasters as the Public Face of Climate Change, Cross-Chapter Box COVID: COVID-19, Cross-Chapter Box GENDER: Gender, Climate Justice and Transformative Pathway. Martina är feministisk geograf som fokuserar på klimatanpassning, genus och landskap[3]
 • Lina Elisabeth Erika Eklund (Sweden), Chapter 4: Water
 • Göran Berndes (Sweden), Cross-Working Group Box BIOECONOM Mitigation and Adaptation via Bioeconomy.
 • Linda Westman (Sweden), Chapter 6: Cities, Settlements and Key Infrastructure, Chapter Scientist
 • Lena Maria Nilsson (Sweden), Chapter 7: Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities
 • Jan C. Semenza (Sweden, Chapter 7), Cross-Chapter Box COVID: COVID-19
 • Emily Boyd (Sweden), Lead author Chapter 8: Poverty, Livelihoods and Sustainable Development, Cross-Chapter Box GENDER: Gender, Climate Justice and Transformative Pathway. Hon fokuserar alltmera på frågor om förlust och skada från klimat konsekvenser och specifikt på icke ekonomiska aspekter och klimaträttvisa.
 • Emma li Johansson (Sweden), Chapter 8: Poverty, Livelihoods and Sustainable Development
 • Aaron Atteridge (Sweden/Australia), Chapter 9: Africa
 • Georgia Savvidou (Sweden/Cyprus), Chapter 9: Africa
 • Magnus Benzie (Sweden), Chapter 13: Europe
 • Kaisa Raitio (Sweden), Chapter 13: Europe
 • Phoebe O?Brien (United Kingdom/Sweden), Chapter 13: Europe
 • Magnus Benzie (Sweden/United Kingdom), Cross-Chapter Box INTEREG: Inter-regional Flows of Risks and Responses to Risk
 • H. Carina Keskitalo (Sweden), Chapter 18: Climate Resilient Development Pathways
 • Florian Krampe (Germany/Sweden), Chapter 18: Climate Resilient Development Pathways
 • Seema Arora-Jonsson (Sweden/India), Cross-Chapter Box GENDER: Gender, Climate Justice and Transformative Pathways[4]

 SMHIs sammanfattning

2022-03-08

SMHI har gjort en preliminär och icke officiell svensk översättning av huvudslutsatserna från sammanfattningen (SPM) av rapporten "Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet" som FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 28 februari. [5]

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.[6]

 Läckan

2022-03-08

Under utarbetandet av de tre huvudsakliga AR6-rapporterna läckte en liten grupp forskare en del information om resultaten från arbetsgrupp III (Mitigation of Climate Change) genom organisationen Scientists Rebellion.

Eftersom regeringar kan ändra sammanfattningarna för beslutsfattare (SPM) för IPCC-rapporter, var forskarna rädda för att politiker skulle kunna späda ut denna information i sammanfattningen.

Enligt den läckta informationen borde mänskligheten minska utsläppen av växthusgaser med 50 % till 2030 och helt till 2050 för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C (2,7 °F). Dessa insatser kräver kraftiga förändringar i livsstil och ekonomi.[7]

 Reaktioner

2022-03-08

Som svar på rapporten kallade António Guterres, FN:s generalsekreterare, den "en atlas över mänskligt lidande och en fördömande anklagelse om misslyckat klimatledarskap" och "fakta är obestridliga ... världens största förorenare gör sig skyldiga till mordbrand av vårt enda hem."

USA:s särskilda talesperson för klimatet, John Kerry, sa: "Vi har sett ökningen av klimatdrivna extrema händelser och de skador som lämnas bakom - förlorade liv och försörjningsmöjligheter förstörda. Frågan i detta skede är inte om vi kan helt undvika krisen - det är om vi kan undvika de värsta konsekvenserna." [8]

 Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringarna

2022-03-08

Den 21 mars öppnas IPCCs 56:e session. [9]

 Källor

2022-05-30

Fotnoter

Mer att läsa

IPCC
Biologisk mångfald
Koldioxidlagring - CCS
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mallen Baker om IPCC AR6
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
COP 26 Glasgow
UNEP
Global temperatur 1750-1900
Vetenskap och klimatet
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC AR5
IPCC AR6
Klimatkänslighet
Klimatkänslighet
AR6
Mallen Baker om IPCC AR6
IPCC: Översvämning
Solens instrålning till jorden
Roger A. Pielke Jr.
Atmosfären - historiskt

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm