Klimatfakta.info

2023-04-16

Roger A. Pielke Jr.

Innehåll: Klimatpolitik | Zou et al. 2023 | Källor
Roger A. Pielke Jr. är klimatforskare som specialiserat sig på extremväder och dess konsekvenser. Han menar att extrema väderhändelser inte blivit vanligare och att hans slutsats stöds av rapporter från IPCC.

Foto: Roger A Pielke Jr Roger A Pielke Jr

Roger A. Pielke Jr. är en amerikansk statsvetare och professor och var chef för Sports Governance Center inom Institutionen för friidrott vid Center for Science and Technology Policy Research vid University of Colorado Boulder.

Han tjänstgjorde tidigare i programmet för miljöstudier och var fellow vid Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) där han tjänstgjorde som chef för Center for Science and Technology Policy Research vid University of Colorado Boulder från 2001 till 2007. Pielke var gästforskare vid Oxford Universitys Saïd Business School läsåret 2007-2008. Han är hedersdoktor vid Linköpings universitet

Pielke är en produktiv författare, hans intressen inkluderar att förstå politiseringen av vetenskapen; beslutsfattande under osäkerhet; policyutbildning för forskare inom områden som klimatförändringar, katastrofbekämpning och världshandel; och forskning om styrning av idrottsorganisationer, inklusive FIFA och NCAA.

Han har publicerat 708 vetenskapliga texter bl.a. inom klimatvetenskap. I sitt nyhetsbrev har skrivit om IPCC AR6.[1] och How to Understand the New IPCC Report: Part 2, Extreme Events.

Klimatpolitik

Publ 2023-04-16

Pielke har också skrivit mycket om klimatpolitiken. Han accepterar IPCC:s syn på den underliggande vetenskapen och säger: "IPCC har dragit slutsatsen att utsläpp av växthusgaser till följd av mänsklig aktivitet är en viktig drivkraft för förändringar i klimatet. Och bara på denna grund är jag personligen övertygad om att det gör vettigt att vidta åtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser."

Han konstaterar också att "Alla tänkbara utsläppsminskningar, även om de är framgångsrika, kan inte ha en märkbar inverkan på klimatet under många decennier", och från detta drar han slutsatsen att, "Under de kommande decennierna kommer den enda politiken som effektivt kan användas för att hantera de omedelbara effekterna av klimatförändringar och förändringar är att vara anpassningsbar."

När det gäller orkaner och klimatförändringar har han hävdat att trenden med ökande skador från orkaner främst beror på samhälleliga och ekonomiska faktorer (främst en ökning av välståndstätheten), snarare än förändringar i frekvens och intensitet.

En "Guide to Climate Skeptics" publicerad av Foreign Policy konstaterar att Pielkes publicerade åsikter har lett till att han av vissa har betraktats som en "förnekare" av klimatförändringarna och av andra som en "alarmist". I oktober 2016, i ett hackat e-postmeddelande som avslöjats av WikiLeaks, uppger Judd Legum att en ThinkProgress-blogg var avgörande för hans avsked från FiveThirtyEight-webbplatsen.

På Twitter har han ett antal tweets om extremt väder och dess konsekvenser

listat ett 54 rapporten som inte kopplar extremt väder och en som hävdar sådant samband och noterar att det är bara den senare som IPCC refererar till. [2]

Zou et al. 2023

Publ 2023-04-16

Pielke har i ett mail informerat om en ny rapport, "Zetal23", om den globala temperaturen: Zou, C. Z., Xu, H., Hao, X., & Liu, Q. (2023). Mid?Tropospheric Layer Temperature Record Derived from Satellite Microwave Sounder Observations with Backward Merging Approach. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, e2022JD037472.

Forskarna är verksamma vid NOAA och rapporten är publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Zetal23 har tagit fram en ny uppskattning av den globala uppvärmningen med hjälp av satelliter, vilket kan ses i figuren nedan. (Kommer)

Santer et al. (2021) rapporterade temperaturen steg med 0,28-0,29 K/decennium under 1979-2019. I Zeral23 steg den bara med hälften så mycket vilket stämmer med slutsatserna gjorda av McKitrick och Christy (2020).

Möjliga orsaker till skillnaderna kan inkludera fördomar i klimatmodeller när det gäller att reagera på externa forceringar (McKitrick & Christy, 2020), brister i de externa forceringarna efter millenniet som används i modellsimuleringar (Santer, Fyfe, et al., 2017) ), fasfel i naturlig inre klimatvariation (Po-Chedley et al., 2021; Suárez-Gutiérrez et al., 2017) och möjliga kvarvarande fel i satellitdatauppsättningar.

Zetal23 föreslår möjligheten att antingen observationer av global uppvärmning är felaktiga, att klimatmodeller är felaktiga, eller kanske båda. Dessa möjligheter skulle - om de stämmer - vara mycket vetenskapligt viktiga.

Källor

Publ 2023-04-16

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


AR6
Mallen Baker (2023-08-09)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Atmosfären - historiskt (2022-12-16)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Solens instrålning till jorden (2021-12-08)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)

Personer
Christian Sandström (2024-03-15)
Torbjörn Eriksson (2023-11-13)
Mallen Baker (2023-08-09)
Jan Ericson (2023-07-08)
Johan Rockström (2023-05-29)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Steve Koonin (2023-03-29)
Judith Curry (2023-03-27)
Elsa Widding (2023-01-30)
Ross McKitrick (2023-01-29)
Jim Hansen (2023-01-17)
Roy Spencer (2023-01-13)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Richard S. Lindzen (2022-12-02)
Willian Happer (2022-11-24)
Richard S.J. Tol (2022-10-24)
Maths Nilsson (2022-09-01)
Lennart Bengtsson (2022-07-10)
Henrik Svensmark (2022-06-21)
Tege Tornvall (2021-12-01)
John Hassler (2021-11-10)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Roger Pielke jr
En miljon dollar till hockeyklubbans skapare (2024-02-09)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)

Roger_A._Pielke
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)

Fotnoter

1) How to Understand the New IPCC Report: Part 1, Scenarios
2) Twitter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com