Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2021-08-18

IPCC: Översvämning

Innehåll: FAQ 8.2: Will floods become more severe or more frequent as a result of climate change?

Kommer klimatförändringen leda till fler och svårare översvämningar? Denna fråga behandlas IPCC AR6 i kapitel 8 (239 sidor) [1] och mer kortfattat i FAQ 8.2 (sida -119, 2 sidor).

IPCC anser att klimatförändringarna förväntas försvåra översvämningar. De påverkar redan var, hur ofta och hur kraftiga översvämningarna blir. Ändå kan översvämningar inom vissa områden bli mer sällsynta. Om luftens värme ökar med 1 grad ökar vattenmängden med 7%.

 FAQ 8.2: Will floods become more severe or more frequent as a result of climate change?

A warmer climate increases the amount and intensity of rainfall during wet events, and this is expected to amplify the severity of flooding. However, the link between rainfall and flooding is complex, so while the most severe flooding events are expected to worsen, floods could become rarer in some regions.

Floods are a natural and important part of the water cycle but they can also threaten lives and safety, disrupt human activities, and damage infrastructure. Most inland floods occur when rivers overtop their banks (fluvial flooding) or when intense rainfall causes water to build up and overflow locally (pluvial flooding). Flooding is also caused by coastal inundation by the sea, rapid seasonal melting of snow, and the accumulation of debris, such as vegetation or ice, that stops water from draining away.

Climate change is already altering the location, frequency and severity of flooding. Close to the coasts, rising sea levels increasingly cause more frequent and severe coastal flooding, and the severity of these floods is exacerbated when combined with heavy rainfall. The heavy and sustained rainfall events responsible for most inland flooding are becoming more intense in many areas as the climate warms because air near Earth's surface can carry around 7% more water in its gas phase (vapour) for each 1°C of warming. This extra moisture is drawn into weather systems, fueling heavier rainfall (FAQ 8.2, Figure 1).

Texten fortsätter i AR6, Chapter 8.

Fotnoter

Etiketter med länkar

Regn
Översvämning (Artikel)
Översvämning (Artikel)
Översvämning
Regn, nederbörd (Artikel)
AR6
Mallen Baker om IPCC AR6 (Artikel)
Solens instrålning till jorden (Artikel)
Roger A. Pielke Jr. (Artikel)
IPCC AR6 WG2 (Artikel)
Nederbörd
Översvämning (Artikel)
Regn, nederbörd (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
Climate4you Update May 2022
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.