Klimatfakta.info

2022-11-21

COP - Climate Change Conference

Innehåll: COP 21, Paris | COP 22, Marrakech | COP 23 Bonn | Källor |

FN:s klimatkonferenser är årliga konferenser som hålls inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). De fungerar som det formella mötet mellan UNFCCC-parterna (Conference of the Parties, COP) för att bedöma framstegen i hanteringen av klimatförändringar.

Från mitten av 1990-talet har COP förhandlat fram Kyotoprotokollet för att fastställa bindande skyldigheter för utvecklade länder att minska deras utsläpp av växthusgaser.

Från och med 2005 kan även länder som inte undertecknat Kyotoprotokollet delta som observatörer.

Från 2011 till 2015 användes mötena för att förhandla fram Parisavtalet som en del av Durban-plattformen.

Protokoll vid COP måste godkännas med konsensus.

COP 21, Paris

COP 21 hölls i Paris 2015-11-30 -- 2015-12-12. Vid mötet antogs Parisavtalet om att minska klimatförändringarna från 2020. Därmed avslutades arbetet med Durban-plattformen, etablerad under COP17. Parisavtalet trädde i kraft 2016-11-04, då över 55 länder med minst 55 % av världens utsläpp av växthusgaser ratificerat avtalet.[1]

COP 22, Marrakech

COP 22 hölls i Marrakech, Marocko, den 2016-11-07 -- 2016-11-18. Mötet behandlade ämnen som vattenbrist, vattenrenhet och vattenrelaterad hållbarhet. En viktig fråga var behovet av att minska utsläppen av växthusgaser och använda energikällor med låga koldioxidutsläpp. [2]

COP 23 Bonn

COP 23 hölls den 6-17 november 2017.[3]

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


COP
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
UNFCCC (2022-11-04)

Förenta nationerna FN
Förenta nationerna FN (2022-10-24)

Parisavtalet
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Parisavtalet (2022-11-05)

UNFCCC
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
COP 27 (2022-11-20)
COP 28 (2023-06-09)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
Parisavtalet (2022-11-05)
UNFCCC (2022-11-04)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se