Klimatfakta.info

2022-12-04

EU - svenska ordförandeskapet

Innehåll: Regeringen | SDs klimatmål | Källor

Regeringen

Publ 2022-12-14

Den nya regeringen ser EU som Sveriges viktigaste klimatpolitiska plattform och EU som en av världens viktigaste klimataktörer, har Ulf Kristersson meddelat i riksdagen.

Sverigedemokraternas samarbete med regeringen omfattar EU-frågorna som berör våra olika samarbetsprojekt.

Följande EU-ärenden samordnas med SD:s kansli.

 • Migrations- och asylpakten; Asyl - och migrationshanteringsförordningen, Asylprocedursförordningen, Screeningsförordningen, Eurodac, Kopplingen mellan återtagandesamarbete och viseringsrestrektioner enligt artikel 25 i viseringskodexen,
  revidering av ramdirektivet för laglig migration och revidering av direktivet för varaktigt bosatta. (JHA- Rådet för rättsliga och inrikesfrågor)
 • MFF-revidering (GAC)
 • Förläggning av SURE (Ecofin)
 • Förslag till social klimatfond (Ecofin)
 • Systemet för egna medel, inkl. tillhandahållandeförordningen (Ecofin)
 • CBAM samma gäller ETD (Ecofin)
 • Förslag om nya egna medel (Ecofin)
 • Revidering av förnybarhetsdirektivet

 • Revidering av energieffektiviseringsdirektiv
 • Revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda
 • Det nya Bauhausdirektivet (EPSCO)
 • ETD (Fit for 55) (Ecofin)
 • Hållbar användning av växtskyddsmedel, översyn av direktivet (JoF)
 • Ny rättsakt om bindande mål avseende restaurering av natur (Miljö)
 • Utsläppsnormer för fordon (Miljö)
 • Århuskonventionen (Miljö)
 • Översyn av förordningen om utsläppsstansstandarder för utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Miljö)
 • Översyn av LULUCF-förordningen (Miljö)
 • Översyn av standarder för koldioxidutsläpp för tunga fordon (Miljö)
 • Avskogningsförslaget (JoF)
 • Framtidskonferensen (GAC)
 • Initiativ om hållbar bolagsstyrning (KKR)
 • Avskaffande av tidsomställning (TTE)

SDs klimatmål

Publ 2022-12-14

Sverigedemokraterna anser att det finns skäl att slopa de svenska klimatmålen, säger partiets klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen i en intervju med SvD. Han säger vidare att det finns skrivningar i Tidöavtalet med regeringen som öppnar upp för sådana diskussioner.

Han tror dock inte att det blir lätt att få med sig de övriga partierna.

- Jag tror att det kan bli svårt eftersom de andra har investerat mycket trovärdighet i detta. Men klimatmålen är ju fortfarande bara text på ett papper, säger Kinnunen.

När det gäller EU:s gemensamma klimatmål anser Kinnunen att det kan vara att alternativ för Sverige att betala de sanktionsavgifter som utfaller om målen inte nås, snarare än att arbeta för att nå dem.[1] [2]

Källor

Publ 2022-12-15

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

Regeringen
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU i Sverige (2023-01-26)
Vattenfall (2022-12-25)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Naturvårdsverket (2022-08-02)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)

SD
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)

Fotnoter

1) SD vill överge klimatmålen: "Är bara text på papper"
2) SD:s id

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com