Klimatfakta.info

2023-01-12

Swexit

Innehåll: Brexit | Källor

Många är starkt kritiska till EUs agerande bl.a. vad gäller klimatet och miljön och anser att Sverige ska utträda ur EU. Den förebild som finns United Kingdoms utträde. Vad är det som talar för respektive emot ett utträde? Vad lär oss UKs utträde?

Bristande demokrati. Låg kunskap om EU hos medborgarna och om Sveriges roll visavi EU

Osaklig och skadlig klimatpolitik

Ekonomiska för- och nackdelar.

Utrikespolitik. Oklarhet vad gäller EUs politik, Sveriges inflytande på denna och möjlighet att ta egna initiativ.

Frihandel.

Inbjudan

Jag funderar på att skriva ett avsnitt om utträde ur EU. Swexit, och behöver lite hjälp. Vad anser du talar för respektive emot ett utträde? Om du är emot ett utträde undrar jag vilka andra förändringar du önskar i Sveriges relation till EU?

Själv är jag starkt kritisk till EU, men vet inte om ett utträde är den bästa lösningen. Kanske är det bättre att verka för en annan roll för Sverige inom EU eller en förändring av EU.

Brexit

Publ 2023-01-13

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, även känt som brexit, inleddes formellt genom den brittiska regeringens begäran om utträde den 29 mars 2017 och verkställdes klockan 00:00 CET natten mellan den 31 januari och 1 februari 2020. Ursprungligen skulle brexit ha ägt rum den 29 mars 2019, men utträdet sköts upp upprepade gånger på grund av förseningar i ratificeringsprocessen av avtalet om Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen var en konsekvens av att en majoritet av de brittiska väljarna röstade nej till fortsatt brittiskt EU-medlemskap i folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU den 23 juni 2016.

Själva utträdet baserades på artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen som ger varje medlemsstat rätt att begära utträde, vilket enligt artikeln äger rum två år senare genom att alla EU:s fördrag upphör att gälla för det landet ("avtalslös brexit"), alternativt vid en tidpunkt och på ett sätt som överenskoms i ett avtal mellan EU och det aktuella landet. Om Storbritannien skulle vilja återansluta sig ska denna begäran om medlemskap hanteras såsom för länder som inte varit medlemmar, vilket alla EU-länder måste godkänna, och gamla undantag och förmåner gäller inte såvida inte EU går med på dem.

Ett avtal har förhandlats fram mellan EU och Storbritanniens som anger en övergångsperiod, då frihandel, fri rörlighet för personer och de flesta andra EU-regler med en del undantag fortsatte att gälla Storbritannien, trots att de inte var medlem längre. Denna övergångsperiod upphörde midnatt mellan 31 december 2020 och 1 januari 2021. Ett mer permanent handelsavtal slöts några dagar innan det.[1]

Källor

Publ 2023-01-13

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

Fotnoter

1) Brexit, WIkipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se