Klimatfakta.info

2023-05-21

Climate realism

Innehåll: Om Climate realism | Om Heartland institut | Antony Watts | The Frozen Climate Views of the IPCC | Källor |

Climate realism är en webb som publiceras Heartland institut

Om Climate realism

"Klimatalarmbranschen och dess medieallierade presenterar en daglig störtflod av falsk, vilseledande och ensidig information som är utformad för att övertyga människor om att en klimatkris är på väg. Klimatrealism ger dagliga motbevisningar till alarmisternas klimatvilla, vilket ger media och intresserade personer tillgång till fakta, data och perspektiv som sätter den dagliga medias skrämmer i rätt perspektiv. Artiklar och information som presenteras på denna webbplats kan nås efter datum eller klimatrelaterat ämne."

Om Heartland institut

"Heartland Institute är en av världens ledande tankesmedjor på den fria marknaden. Det är en nationell ideell forsknings- och utbildningsorganisation med säte i Arlington Heights, Illinois. Dess uppdrag sedan grundandet 1984 är att upptäcka, utveckla och främja frimarknadslösningar på sociala och ekonomiska problem."

Antony Watts

"Anthony Watts har varit i väderbranschen både framför och bakom kameran som TV-meteorolog sedan 1978 och gör för närvarande dagliga radioprognoser. Han har skapat vädergrafikpresentationssystem för TV, specialiserad väderinstrumentering, samt varit medförfattare till peer-reviewed tidningar om klimatfrågor. Han driver den mest visade webbplatsen i världen om klimat, den prisbelönta webbplatsen wattsupwiththat.com."

The Frozen Climate Views of the IPCC

CLINTEL har gett ut en gedigen genomgång av IPCCs rapporter. De skriver inledningsvis:

"Med den nyligen publicerade sammanfattande rapporten (Synthesis Report) avslutade IPCC sin sjätte utvärderingscykel, bestående av totalt sju rapporter. Ett internationellt team av forskare från Clintel-nätverket har analyserat flera påståenden från arbetsgrupp 1 (The Physical Science Basis) och arbetsgrupp 2 (Impacts, Adaptation and Vulnerability) rapporter. Detta har nu lett till rapporten The Frozen Climate Views of the IPCC.

IPCC ignorerade avgörande sakkunnigt granskad litteratur som visar att normaliserade katastrofförluster har minskat sedan 1990 och att mänsklig dödlighet på grund av extremt väder har minskat med mer än 95 % sedan 1920. Genom att plocka körsbär från litteraturen, drog IPCC motsatta slutsatser, hävdar ökad skada och dödlighet på grund av antropogena klimatförändringar. Detta är två viktiga slutsatser i rapporten The Frozen Climate Views of the IPCC, publicerad av Clintel Foundation."[1] [2]

Källor

Fotnoter

1) Clintels rapport om IPCC AR6, Klimatupplysningen
2) Nedladdning av rapporten

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


IPCC
Biologisk mångfald (2022-12-20)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
IPCC AR5 (2022-08-28)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Mallen Baker om IPCC AR6 (2021-08-17)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
UNEP (2023-05-19)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se