Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-09-28

UNFCCC

Innehåll: Klimatavtal 1992 NYTT | Conference of the Parties - COP NYTT | COP 27 NYTT | Nationally Determined Contributions - NDC | Källor NYTT

UNFCCC är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992 med syftet att minska halterna av växthusgaser till en nivå så att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt

 Klimatavtal 1992

2022-09-28

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992. Fördraget trädde i kraft 1994 och har syftet att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt".

Klimatkonventionen innehåller inga bindande krav på minskade utsläpp, men ligger till grund för det lagligt bindande Kyotoprotokollet, som är mer välkänt än själva klimatkonventionen.

UNFCCCs sekretariat är en del av FN som understöder aktiviteter som minskar risken för klimatförändringar. 197 länder har anslutit sig till RIO-konventionen och Parisavtalet från 2015.

 Conference of the Parties - COP

2022-09-28

Conference of the Parties (COP) är UNCCCs högsta beslutande organ. Det träffas årligen för att bedöma hanteringen av klimatförändringar. Eftersom viktiga undertecknande stater inte håller sig till sina individuella åtaganden har UNFCCC kritiserats för att ha misslyckats med att minska utsläppen av koldioxid sedan det antogs.

 COP 27

2022-09-28

COP 27 äger rum 6 - 18 november 2022 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Alla stater som är parter i konventionen är representerade vid COP. De granskar genomförandet av konventionen och alla andra rättsliga instrument som COP antar och fattar beslut som är nödvändiga för att främja ett effektivt genomförande av konventionen, inklusive institutionella och administrativa arrangemang.

COP27 ska fungera som möte mellan parterna i Parisavtalet om Parisavtalet (CMA), medan stater som inte är parter deltar som observatörer. CMA övervakar genomförandet av Parisavtalet och fattar beslut för att främja dess effektiva genomförande.

Vid mött deltar de 165 undertecknare av avtalet UNCCC samt "parties" totalt 198 deltagare. Dessutom deltar organisationer och privatpersoner.

Ämnen

 • Action on Climate and SDGs
 • Adaptation and resilience
 • Capacity-building
 • Climate Finance
 • Climate Technology
 • Education & Youth
 • Gender
 • Global Stocktake
 • Innovation
 • Land Use
 • Local Communities and Indigenous Peoples Platform
 • Market and Non-Market Mechanisms
 • Mitigation
 • The Ocean
 • Pre-2020 Ambition and Implementation
 • Science

Vid mötet framläggs 50.387 dokument och underlag för uppföljning av 792 tagna beslut.

 Nationally Determined Contributions - NDC

ändringsdatum

I samband med beslutet om Parisavtalet 2014 fick deltagande länder möjlighet att rapportera åtgärder och resultat vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Länder reviderar NDC var femte år. De publiceras sedan på NDC registry. I en studie 2021 drogs slutsatsen att utsläppsminskningstakten måste öka med 80% utöver NDC för att uppnå 2°C i Parisavtal. [1]. 192 länder har rapporterat en första NDC och 12 även en andra NDC.

Vid COP-konferenserna 2019 och 2020 uppmanades deltagande länder att rapportera sina planer (INDC). [2]

 Källor

2022-09-28

Fotnoter

Etiketter med länkar

UNFCCC
Förenta nationerna FN (Artikel)
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
NDC
Inga länkar
Kyotoprotokollet
Inga länkar
COP
COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12 (Nyhet)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Clive Best
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
Energimyndigheten: Solceller
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC bluffar del 5, inkompetens i alla led
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatet sedan istiden
Klimatförändring
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solceller med sällsynta jordartsmetaller
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk politik
Svenska kraftnät
Svårt att datera kolutsläpp
Tege Tornvall
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.