Klimatfakta.info

2023-06-09

COP28

Innehåll: Ämnen | Källor
Nästa klimatkonferens COP28 äger rum i UAE 30 Nov - 12 Dec 2023, Expo City Dubai

title Dr Sultan Ahmed Al Jaber

"Välkomstmeddelande

Vid COP21 2015 gick världen överens om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, jämfört med förindustriella nivåer till 2050. För att hålla sig på målet säger vetenskapen oss att utsläppen måste halveras till 2030. Vi har bara ytterligare sju år på oss att uppfylla det målet. COP28 UAE är ett utmärkt tillfälle att tänka om, starta om och omfokusera klimatagendan.

Genom att arbeta med UNFCCC:s verkställande sekreterare tillsammans med FN:s högnivåmästare för klimatförändringar och UAE:s ungdomsklimatmästare kommer jag att sträva efter att skapa konsensus mellan parterna för att driva klimatåtgärder. Tillsammans kommer vi att prioritera insatser för att påskynda utsläppsminskningar genom en pragmatisk energiomställning, reformera markanvändningen och omvandla livsmedelssystem. Vi kommer att arbeta för att mobilisera lösningar för utsatta länder, operationalisera förluster och skador och leverera en så inkluderande konferens som möjligt."

Dr Sultan Ahmed Al Jaber, nominerad president för COP28 UAE

Ämnen

Publ 2023-06-09

 • Adaptation and resilience
 • Capacity-building
 • Climate Finance
 • Climate Technology
 • Cooperative activities and SDGs
 • Education & Youth
 • Gender
 • Global Stocktake
 • Innovation
 • Land Use
 • Local Communities and Indigenous Peoples Platform
 • Market and Non-Market Mechanisms
 • Mitigation
 • Pre-2020 Ambition and Implementation
 • Science
 • The Ocean

Källor

Publ 2023-06-09

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


COP27
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
COP28 (2023-06-09)
COP 27 (2022-11-20)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

COP28
Avtal vid COP28 (2023-12-13)
Slutet nära för COP28 i Dubai (2023-12-10)
COP28: Fond för ersättning för klimatskador (2023-11-30)
EUs plan för COP28 (2023-11-07)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
COP28 (2023-06-09)

UNFCCC
COP28 (2023-06-09)
COP - Climate Change Conference (2022-11-21)
COP 27 (2022-11-20)
Parisavtalet (2022-11-05)
UNFCCC (2022-11-04)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com