Klimatfakta.info

2023-04-30

Clintel

Innehåll: Om | Om Världsklimatdeklarationen | Översättning | Källor

Om

Publ 2023-04-40

Climate Intelligence (CLINTEL) är en oberoende stiftelse som verkar inom områdena klimatförändringar och klimatpolitik. CLINTEL grundades 2019 av emeritusprofessorn i geofysik Guus Berkhout och vetenskapsjournalisten Marcel Crok. CLINTELs huvudmål är att skapa kunskap och förståelse för orsaker och effekter av klimatförändringar samt effekterna av klimatpolitik. För detta ändamål:

1. Stiftelsen försöker kommunicera objektivt och transparent till allmänheten vilka fakta som finns tillgängliga om klimatförändringar och klimatpolitik och även var fakta blir till antaganden och förutsägelser.

2. Stiftelsen bedriver och stimulerar en offentlig debatt om detta och genomför utredningsrapportering inom detta område.

3. Stiftelsen vill fungera som en internationell mötesplats för forskare med olika syn på klimatförändringar och klimatpolitik.

4. Stiftelsen kommer också att bedriva eller finansiera sin egen vetenskapliga forskning om klimatförändringar och klimatpolitik.

CLINTEL vill ta rollen som oberoende 'klimatvakthund', både inom klimatvetenskap och klimatpolitik.

Om Världsklimatdeklarationen

Publ 2023-04-40

Om Världsklimatdeklarationen

Klimatsynen för CLINTEL kan enkelt sammanfattas som: Det finns ingen klimatnödsituation. Guus Berkhout initierade därför World Climate Declaration, en ensidig sammanfattning av synen på många klimatrealister i världen. Deklarationen är ett levande dokument som ofta ändras baserat på input från alla dess ambassadörer och andra experter. Den mest uppdaterade versionen av både deklarationen och listan över undertecknare finns på www.clintel.org.

43 svenskar har skrivit under deklarationen.

Översättning

Publ 2023-04-40

Världsklimatdeklarationen

Klimatvetenskapen borde vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig. Forskare bör öppet ta upp osäkerheter och överdrifter i deras förutsägelser om den globala uppvärmningen, medan politikerna borde vara passionerat räkna de verkliga kostnaderna såväl som de tänkta fördelarna med sina politiska åtgärder

Naturliga såväl som antropogena faktorer orsakar uppvärmning

Det geologiska arkivet avslöjar att jordens klimat har varierat så länge som planet har funnits, med naturliga kalla och varma faser. Den lilla istiden slutade så sent som 1850. Därför är det ingen överraskning att vi nu är expeunder en period av uppvärmning.

Uppvärmningen är mycket långsammare än förutspått

Världen har värmts upp betydligt mindre än vad IPCC förutspått på basen av modellerad antropogen forcering. Gapet mellan den verkliga världen och modeled world säger oss att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringarna.

Klimatpolitiken bygger på otillräckliga modeller

Klimatmodeller har många brister och är inte särskilt rimliga som politiska verktyg. De överdriver inte bara effekten av växthusgaser, de ignorera också det faktum att det är fördelaktigt att berika atmosfären med CO2.

CO2 är växtföda, grunden för allt liv på jorden

CO2 är inte en förorening. Det är viktigt för allt liv på jorden. Mer CO2 är fördelaktigt för naturen, grönare vår planet. Ytterligare CO2 i luften har främjat tillväxten i global växtbiomassa. Det är också lönsamt för jordbruket, vilket ökar skördar över hela världen.

Den globala uppvärmningen har inte ökat naturkatastrofer

Det finns inga statistiska bevis för att den globala uppvärmningen intensifierar orkanerna, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer, eller göra dem mer frekventa. Det finns dock gott om bevis för att CO2-reducerande åtgärder är lika skadliga. eftersom de är dyra.

Klimatpolitiken måste respektera den vetenskapliga och ekonomiska realiteten

Det finns ingen klimatnödsituation. Därför finns det ingen anledning till panik och larm. Vi motsätter oss starkt den skadliga och orealistiska nettonoll-CO2-politiken föreslagits till 2050. Gå för anpassning istället för begränsning; anpassning fungerar vad orsakerna än är.

VÅRT RÅD TILL DE EUROPEISKA LEDARE ÄR ATT VETENSKAPEN BÖR STRÄVA FÖR EN BETYDLIGT BÄTTRE FÖRSTÅELSE AV KLIMATET SYSTEM, MEDAN POLITIK BÖR FOKUS PÅ MINIMERING AV POTENTIALEN KLIMATSKADA GENOM ATT PRIORITERA ANPASSNINGSSTRATEGIER BASERADE PÅ BEVISAD OCH PRISVÄRD TEKNIK.

Källor

Publ 2023-04-40

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Översvämning
Översvämning (2024-03-22)
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
Clintel (2023-04-30)
Livsmedel (2023-02-15)
ENSO (2023-01-28)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Extremväder (2022-12-19)
Bjorn Lomborg (2022-11-04)
Attribution (2022-08-05)
IPCC AR4 (2022-07-15)
NOAA (2022-05-31)
Regn, nederbörd (2022-02-08)
Vattenkraft (2021-12-22)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com