Klimatfakta.info

2023-01-15

EU - Climate action

Innehåll: DG Climate Action | EU Emissions Trading System (EU ETS) | Koldioxiden dyrare | Källor

DG Climate Action

Publ 2023-01-15

Avdelningen Climate Action leder Europeiska kommissionens insatser för att bekämpa klimatförändringarna på EU-nivå och internationell nivå. Den leds av executive vice-president Frans Timmermans och den tillförordnade director-general Clara de la Torre.[1]

Avdelningen huvuduppdrag är att formulera och genomföra EU:s klimatpolitik och -strategier, så att EU kan förvandlas till den första klimatneutrala och klimattåliga kontinenten år 2050.

Generaldirektören ska utveckla och underlätta genomförandet av policyer och lagstiftning för att genomföra den europeiska gröna avtalen. Generaldirektoratet främjar innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen för att hantera den globala uppvärmningen.

Det syftar till att säkerställa välstånd och välbefinnande, skapa en ny klimatkultur i Europa, förändra beteenden i vårt samhälle. Det upprätthåller ett globalt ledarskap inom klimatåtgärder, skydda ozonskiktet, förbättra den internationella och inhemska koldioxidmarknaden. Det bidrar till grönare finansiering och säkerställer att klimatåtgärder integreras i EU:s budget, i EU:s och medlemsstaternas politik.

EU Emissions Trading System (EU ETS)

Publ 2023-01-15

EU ETS är en hörnsten i EU:s politik för att bekämpa klimatförändringar och dess nyckelverktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är världens första stora koldioxidmarknad.

Europaparlamentet och rådet har provisoriskt kommit överens om att utvidga EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Det ska tillämpas på nya sektorer för klimatåtgärder i hela ekonomin. Dessutom inrättas en social klimatfond. Därmed ska nettoutsläppen av växthusgaser minska med minst 55 % till 2030. Den sociala klimatfonden ska stödja dem som drabbas.

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina ska EU förändra ekonomin och samhället och säkerställa energisäkerheten.

Medlemsstaterna ska använda alla intäkter från handel med utsläppsrätter på klimat- och energiprojekt och för stödja dem som drabbas av övergången.

Koldioxiden dyrare

Publ 2023-01-15

EU ETS sätter ett pris på CO2 och sänker den tillåtna nivån av utsläpp varje år inom sektorer inklusive kraft- och värmeproduktion, energiintensiva industrisektorer och kommersiellt flyg. Dagens avtal kommer att minska utsläppen från EU:s ETS-sektorer med 62 % till 2030, jämfört med 2005 års nivåer.

Detta innebär en avsevärd ökning med 19 procentenheter jämfört med minskningen på 43 % enligt gällande lagstiftning. Hastigheten för årliga utsläppsminskningar kommer också att öka, från 2,2 % per år under det nuvarande systemet till 4,3 % från 2024 till 2027 och 4,4 % från 2028.

Överskottsrätter tas bort från koldioxidmarknaden. Avtalet kommer gradvis att fasa ut gratis utsläppsrätter till vissa företag. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) införs mellan 2026 och 2034 för de sektorer som omfattas. Detta följer på den provisoriska överenskommelse som nåddes om CBAM av europeiska medlagstiftare den 13 december. [2]

Källor

Publ 2023-01-15

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Climate Action
EU - Climate action (2023-01-15)
Förenta nationerna FN (2022-10-24)

EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

Frans Timmermans
EU - Climate action (2023-01-15)

Utsläppshandel
EU - Climate action (2023-01-15)

Fotnoter

1) Clara de la Torre, EU-kommissionen
2) European Green Deal: EU agrees to strengthen and expand emissions trading, and creates a Social Climate Fund to help people in the transition, EU-kommissionen

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se