Klimatfakta.info

2023-01-26

Fossila bränslen

Innehåll: Andelen förnybart i EU | Källor
Fossila bränslena omfattar främst naturgas, petroleum och kol. Dessa bränslen är den dominerade formen av ebergi.

Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. De fossila bränslena består av rester av forntida djur och växter som bäddats ner i jorden och sedan under högt tryck och värme brutits ner till sina beståndsdelar (huvudsakligen kol och kolföreningar).

De fossila bränslena omfattar främst naturgas, petroleum och kol.

  • Naturgas består främst av gasen metan och har ett högt innehåll av grundämnet väte jämfört med grundämnet kol. Metan finns i naturgasfält tillsammans med råolja eller bundet som metanklatrat.
  • Petroleum (även kallad råolja) påträffas i vätskeform och innehåller en större mängd av grundämnet kol
  • Kol (ej att förväxla med grundämnet kol) innehåller en mycket stor mängd av grundämnet kol.

Alla dessa bränslen är mycket kommersiellt viktiga. Det finns även andra fossila bränslen som till stor del är outnyttjade, till exempel oljeskiffer, olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.

Andelen förnybart i EU

Publ 2023-01-26

title Staplarna visar andelen av energianvändningen i EU-länderna 2021 som kom från förnybara källor, Europaportalen

Sverige utklassar övriga EU-länder på nästan alla områden när det gäller användningen av förnybara energikällor. Sverige får över 60 procent av all energi från förnybara källor som exempelvis biomassa och vattenkraft. Det är överlägset mest i EU där tvåan Finland har en förnybarandel på 43 procent. EUs andel är drygt 20 procent. (Gäller 2021)

EUs mål för andel förnybart till 2030 är 32 procent. Det finns förslag om en höjning till 45 procent. Även det målet klarar Sverige med råge.

Det är inte bra att Sverige går före. Det är dyrt att ställa om från befintliga energikällor till nya. Och det är riskabelt att gå före och ta kostnaderna för nyutveckling. Satsningen på grönt stål är ett bra exempel. Den kräver enorma investeringar Resultatet blir i bästa fall ett dyrt stål med begränsad efterfrågan.

Sverige kan ta det lugnt med övergång till fossilfritt. Det är ingen brådska

Källor

Publ 2023-01-26

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Fossila bränslen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Fossila bränslen (2023-01-26)
Försurning (2022-11-15)

Kol
Fossila bränslen (2023-01-26)
Ryssland (2022-09-18)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Kol (2022-04-05)
Kolcykeln (2022-03-24)
Största kolproducenterna i Europa (2021-06-19)

Naturgas
Fossila bränslen (2023-01-26)
Gaskraftverk (2022-12-11)
Naturgas (2022-11-25)
Biogas (2021-05-26)

Petroleum
Fossila bränslen (2023-01-26)
Petroleum, olja (2022-12-03)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com