Klimatfakta.info

2023-06-18

Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka

Innehåll: Källor

EU har nu fastställt EUs klimatlag Fit for 55%. Den gör uppnåendet av EU:s klimatmål att minska EU:s utsläpp med minst 55 % fram till 2030 till en rättslig skyldighet. EU-länderna arbetar med ny lagstiftning för att uppnå detta mål och göra EU klimatneutralt senast 2050.

Men trots EU gigantiska omställningen av människors liv så kommer koldioxidutsläppen fortsätta i samma takt som tidigare från 1940.

title CO2 globalt Ourworldindata

Det ser Kina och Indien till. Deras utsläpp är större än EU, USAs och alla andra länders utsläpp tillsammans.

title Stora utsläppare Ourworldindata

Källor

Publ 2023-06-18

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


CO2
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Hav (2023-05-03)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)

Fit for 55
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)
EU om byggnader (2022-12-14)
Naturvårdsverket (2022-08-02)

Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Jordens historia (2023-11-29)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Hav (2023-05-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
CO2Science (2023-04-03)
Koldioxid (2023-03-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Växthusgaser (2023-01-09)
Grönt stål (2022-12-25)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Klimatskatter (2021-11-21)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Fotosyntes (2021-05-30)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Växthusgaser
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com