NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

2021-08-07

Koldioxid

Koldioxid, kemisk formel CO2, är en molekyl. Vid är vid rumstemperatur en färglös gas. Vid låga koncentrationer är koldioxid lukt- och smaklöst. Höga koncentrationer gör att koldioxiden löser sig i slemhinnanornas vatten och bildar kolsyra som smakar surt och sticker i näsan.

Koldioxid fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. Koldioxid är även en viktig växthusgas. Koldioxid används för många olika industriella tillämpningar.

Koldioxid bildas vid förbränning samt genom andning hos aeroba organismer (växter, djur, svampar och många mikroorganismer). Med hjälp av fotosyntesen omvandlar, å andra sidan, växterna koldioxid till syre, vatten och sockerarter som de dels använder i sin egen metabolism, dels lagrar i sina celler.

Med naturvetenskapligt språkbruk är kolsyra vattenlösningen av koldioxid. I vardagligt tal kallas koldioxid för kolsyra. Bubblorna i öl och läskedrycker är gasformig koldioxid löst i vätskan.

Havet innehåller cirka 37 400 miljarder ton kol i form av koldioxid, landmassor innehåller cirka 3 000 miljarder ton, medan atmosfären innehåller cirka 720 miljarder ton. För närvarande (april 2020) utgör koldioxidhalten omkring 416 ppm av atmosfärens volym.

Halten i atmosfären ökar och bidrar till jordens uppvärmning genom växthuseffekten. Mellan år 1982 till 2010 ökade koldioxidhalten med cirka 14 procent.[1]

Haven roll

Haven både fångar och släpper ut co2 påverkat av en rad faktorer. Exempel på sådana är vind, strömmar. Haven absorberar ungefär en fjärdedel av den mängd CO2 som människan skapar med förbränning av fossila bränslen. [2]

Det är oklart i vilka volymer och i vilken grad utväxlingen påverkas av ökad mängd co2 i atmosfären.

Kolcykeln, AR5

With a very high level of confidence1, the increase in CO2 emissions from fossil fuel burning and those arising from land use change are the dominant cause of the observed increase in atmospheric CO2 concentration. About half of the emissions remained in the atmosphere (240 ± 10 PgC) since 1750. [3]

Emitterad koldioxid/år i Gt (gigaton) uppgick enligt AR4 (datum) till
29 Gt från fossil förbränning
439 Gt från vegetation och land
332 Gt från hav
= 800 totalt

Det betyder att 4% av koldioxidutsläppen kommer från fossil förbränning.

I AR5 uppskattas fossila utsläppet uppgå till 7,8 Gt (+- 0,6)

Källor

Fotnoter

1) Koldioxid, Wikipedia
2) Ocean, Climatekids, NASA
3) Sida 467, WG1AR5, IPCC

Etiketter med länkar

Etikett: Växthusgas
Växthuseffekten (Artikel)
Etikett: Fotosyntes
Fotosyntes (Artikel)
Etikett: Koldioxid
EU: Minska utsläppen med 55% 2050 (Nyhet)
Cementa vill ta hand om sin koldioxid (Nyhet)
Geologisk lagring av koldioxid (Artikel)
Mycket koldioxid från uppodling av torvmark (Nyhet)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Växthuseffekten (Artikel)
Fotosyntes (Artikel)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com