Klimatfakta.info

2021-05-30

Fotosyntes

Innehåll: Solljus blir energi | Kemisk energi | Artificiell fotosyntes | Källor

Solljus blir energi

Publ 2023-11-02

Fotosyntes är den process där växter och vissa bakterier omvandlar energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar. Under dagen tar de in koldioxid, vatten och solenergi som tillsammans med klorofyll omvandlar till syre och druvsocker. De används vid cellandningen och under natten när växten avger koldioxid.

Fotosyntesen i växter försiggår i bladen vars celler har kloroplaster. Kloroplaster är det organ inne i cellen som utför fotosyntes, vilket innebär att de omvandlar ljusets energi som användas för att göra om koldioxid till organiska molekyler.

Antennpigment fångar in solljuset och transporterar energin vidare till klorofyll i de centra där fotosyntesen sker. Antennpigmenten deltar inte i själva syntesen. Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg.

Kemisk energi

Publ 2023-11-02

I ljusreaktionen omvandlas solenergi till kemisk energi i form av ATP och NADPH. ATP är en molekyl som lagrar energi, medan NADPH är en molekyl som används för att reducera koldioxid till glukos.

I mörker används ATP och NADPH för att omvandla koldioxid till glukos. Glukos är en enkel kolhydrat som är en viktig energikälla för växter och djur.

En biprodukt av fotosyntesen är syre. Syre frigörs till atmosfären och är nödvändigt för alla levande organismer för att andas.

Fotosyntesen är också nödvändig för att producera mat, eftersom växter är den primära källan till energi för alla levande organismer.

Artificiell fotosyntes

Publ 2023-11-02

Forskare arbetar med att utveckla artificiell fotosyntes. Artificiell fotosyntes skulle kunna användas för att producera syre och mat, även på platser där det är svårt eller omöjligt att odla växter.

Källor

Publ 2023-11-02

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Fotosyntes
Solstorm (2023-10-30)
Koldioxid (2023-03-03)
Fotosyntes (2021-05-30)

Klorofyll
Fotosyntes (2021-05-30)

Kloroplaster
Fotosyntes (2021-05-30)

Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Jordens historia (2023-11-29)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Hav (2023-05-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
CO2Science (2023-04-03)
Koldioxid (2023-03-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Växthusgaser (2023-01-09)
Grönt stål (2022-12-25)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Klimatskatter (2021-11-21)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Fotosyntes (2021-05-30)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com