Klimatfakta.info

2021-05-30

Fotosyntes

Innehåll:

Fotosyntes är den process där växter och vissa bakterier omvandlar energi från solljus och lagrar den i kemiska bindningar. Under dagen tar de in koldioxid, vatten och solenergi som tillsammans med klorofyll omvandlar till syre och druvsocker. De används vid cellandningen och under natten när växten avger koldioxid.

Fotosyntesen i växter försiggår i bladen vars celler har kloroplaster. Kloroplaster är det organ inne i cellen som utför fotosyntes, vilket innebär att de omvandlar ljusets energi som användas för att göra om koldioxid till organiska molekyler.

Antennpigment fångar in solljuset och transporterar energin vidare till klorofyll i de centra där fotosyntesen sker. Antennpigmenten deltar inte i själva syntesen. Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg.

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Fotosyntes
Koldioxid (2023-03-03)

Koldioxid
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
CO2Science (2023-04-03)
Grönt stål (2022-12-25)
Hav (2023-05-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)
Klimatskatter (2021-11-21)
Koldioxid (2023-03-03)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Växthusgaser (2023-01-09)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se