Klimatfakta.info

2022-03-08

IPCC AR6 WG2

Innehåll: Rapporten | Svenska medarbetare | SMHIs sammanfattning | Läckan | Reaktioner | Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringarna | Källor
IPCCs andra del av den sjätte rapporten om klimatet behandlar klimatets effekter, anpassning och sårbarhet. 20 svenska forskare har varit medarbetare i rapporten.

Rapporten

Publ 2022-03-08

IPCCs rapport "Klimatförändringar 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet" utkom 2022-02-28. Arbetsgrupp II-bidraget till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport bedömer effekterna av klimatförändringar och tittar på ekosystem, biologisk mångfald och mänskliga samhällen på global och regional nivå. Den granskar också sårbarheter och naturvärldens och de mänskliga samhällenas förmåga och begränsningar för att anpassa sig till klimatförändringarna.

Rapporten finns i en sammanfattningen på 37 sidor för politiska beslutsfattare (SPM) som beskriver på hög nivå av de viktigaste resultaten av Working Group II-rapporten och är godkänd av IPCC:s medlemsregeringar rad för rad.

En teknisk sammanfattningen (TS) på 97 sidor beskriver viktiga resultat och fungerar som en länk mellan den omfattande bedömningen av arbetsgrupp II-rapporten och den kortfattade SPM.

Den fullständiga rapporten har 3675 sidor indelade i 25 kapitlen med bedömning av effekterna av klimatförändringar på naturen och mänskligheten, och deras kapacitet och begränsningar för anpassning. [1]

Enligt rapporten är klimatpåverkan i den övre delen av tidigare uppskattningar, med alla delar av världen som påverkas. Åtminstone 3,3 miljarder människor, omkring 40% av världens befolkning, faller nu i den allvarligaste kategorin "mycket sårbara", med de värsta effekterna i utvecklingsvärlden.

Om utsläppen fortsätter på sin nuvarande väg kommer Afrika att förlora 30 % av sitt territorium för majsodling och 50 % av sin mark som odlas för bönor. En miljard människor står inför översvämningar på grund av höjning av havsnivån. Den betonar förlusten och skadan som orsakats av klimatförändringarna, ett ämne som rika länder tidigare har motsatt sig att ta ansvar för. Torka, översvämningar och värmeböljor blir allt vanligare, och en massutrotning är redan på gång. Rapporten identifierade 127 olika negativa effekter av klimatförändringar, några av dem oåterkalleliga.

WGII lyfte fram behovet av bevarande för att upprätthålla biologisk mångfald och mildra effekterna av klimatförändringar. Rapporten läser: "Närmare analyser, som bygger på en rad olika bevis, tyder på att upprätthållandet av motståndskraften hos biologisk mångfald och ekosystemtjänster i global skala beror på ett effektivt och rättvist bevarande av cirka 30 % till 50 % av jordens land, sötvatten och havsområden, inklusive för närvarande nära naturliga ekosystem."

Rapporten är kritisk till tekniska tillvägagångssätt för avlägsnande av koldioxid, och antydde istället att urbanisering kan hjälpa till att driva på antagandet av begränsningsstrategier som kollektivtrafik och förnybar energi. Rapporten varnar också för att det finns höga risker förknippade med strategier som hantering av solstrålning; plantering av skog på onaturliga platser; eller "dåligt implementerad bioenergi, med eller utan kolavskiljning och lagring".[2]

Svenska medarbetare

Publ 2022-03-08

 • E. Lisa F. Schipper (Sweden/United Kingdom), Summary for Policymakers, Cross-Chapter Box ADAPT: Adaptation Science, Lead author Chapter 18: Climate Resilient Development Pathways, Cross-Chapter Box GENDER: Gender, Climate Justice and Transformative Pathways
  Google schoolar: 5470 träffar
 • Joacim Rocklöv (Sweden), Chapter 2: Terrestrial and Freshwater Ecosystems and their Services, Cross-Chapter Box ILLNESS: Infectious Diseases, Biodiversity and Climate: Serious Risks Posed by Vector- and Water-borne Diseases, Chapter 7: Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities, Chapter 16: Key Risks Across Sectors and Regions
  Google schoolar: 607 träffar
 • Sam Dupont (Sweden/Belgium), Chapter 3: Oceans and Coastal Ecosystems and their Services
  Google schoolar: 160 000 träffar (Kan inte stämma!)
 • Martina Angela Caretta (Sweden), lead author för kapitel 4 Water, Cross-Chapter Box DISASTER: Disasters as the Public Face of Climate Change, Cross-Chapter Box COVID: COVID-19, Cross-Chapter Box GENDER: Gender, Climate Justice and Transformative Pathway. Martina är feministisk geograf som fokuserar på klimatanpassning, genus och landskap[3]
 • Lina Elisabeth Erika Eklund (Sweden), Chapter 4: Water
 • Göran Berndes (Sweden), Cross-Working Group Box BIOECONOM Mitigation and Adaptation via Bioeconomy.
 • Linda Westman (Sweden), Chapter 6: Cities, Settlements and Key Infrastructure, Chapter Scientist
 • Lena Maria Nilsson (Sweden), Chapter 7: Health, Wellbeing, and the Changing Structure of Communities
 • Jan C. Semenza (Sweden, Chapter 7), Cross-Chapter Box COVID: COVID-19
 • Emily Boyd (Sweden), Lead author Chapter 8: Poverty, Livelihoods and Sustainable Development, Cross-Chapter Box GENDER: Gender, Climate Justice and Transformative Pathway. Hon fokuserar alltmera på frågor om förlust och skada från klimat konsekvenser och specifikt på icke ekonomiska aspekter och klimaträttvisa.
 • Emma li Johansson (Sweden), Chapter 8: Poverty, Livelihoods and Sustainable Development
 • Aaron Atteridge (Sweden/Australia), Chapter 9: Africa
 • Georgia Savvidou (Sweden/Cyprus), Chapter 9: Africa
 • Magnus Benzie (Sweden), Chapter 13: Europe
 • Kaisa Raitio (Sweden), Chapter 13: Europe
 • Phoebe O?Brien (United Kingdom/Sweden), Chapter 13: Europe
 • Magnus Benzie (Sweden/United Kingdom), Cross-Chapter Box INTEREG: Inter-regional Flows of Risks and Responses to Risk
 • H. Carina Keskitalo (Sweden), Chapter 18: Climate Resilient Development Pathways
 • Florian Krampe (Germany/Sweden), Chapter 18: Climate Resilient Development Pathways
 • Seema Arora-Jonsson (Sweden/India), Cross-Chapter Box GENDER: Gender, Climate Justice and Transformative Pathways[4]

SMHIs sammanfattning

Publ 2022-03-08

SMHI har gjort en preliminär och icke officiell svensk översättning av huvudslutsatserna från sammanfattningen (SPM) av rapporten "Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet" som FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 28 februari. [5]

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.[6]

Läckan

Publ 2022-03-08

Under utarbetandet av de tre huvudsakliga AR6-rapporterna läckte en liten grupp forskare en del information om resultaten från arbetsgrupp III (Mitigation of Climate Change) genom organisationen Scientists Rebellion.

Eftersom regeringar kan ändra sammanfattningarna för beslutsfattare (SPM) för IPCC-rapporter, var forskarna rädda för att politiker skulle kunna späda ut denna information i sammanfattningen.

Enligt den läckta informationen borde mänskligheten minska utsläppen av växthusgaser med 50 % till 2030 och helt till 2050 för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C (2,7 °F). Dessa insatser kräver kraftiga förändringar i livsstil och ekonomi.[7]

Reaktioner

Publ 2022-03-08

Som svar på rapporten kallade António Guterres, FN:s generalsekreterare, den "en atlas över mänskligt lidande och en fördömande anklagelse om misslyckat klimatledarskap" och "fakta är obestridliga ... världens största förorenare gör sig skyldiga till mordbrand av vårt enda hem."

USA:s särskilda talesperson för klimatet, John Kerry, sa: "Vi har sett ökningen av klimatdrivna extrema händelser och de skador som lämnas bakom - förlorade liv och försörjningsmöjligheter förstörda. Frågan i detta skede är inte om vi kan helt undvika krisen - det är om vi kan undvika de värsta konsekvenserna." [8]

Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringarna

Publ 2022-03-08

Den 21 mars öppnas IPCCs 56:e session. [9]

Källor

Publ 2022-05-30

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


AR6
Mallen Baker (2023-08-09)
Roger A. Pielke Jr. (2023-04-16)
Atmosfären - historiskt (2022-12-16)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Solens instrålning till jorden (2021-12-08)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)

IPCC
Översvämning (2024-03-22)
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Judith Curry: Det finns ingen klimatkris (2023-10-04)
Ny ordförande för IPCC (2023-08-19)
Mallen Baker (2023-08-09)
Klimatkänslighet (2023-07-08)
Climate realism (2023-05-21)
UNEP (2023-05-19)
Judith Curry (2023-03-27)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Klimatkänslighet (2023-01-17)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
IPCC AR6 (2022-10-21)
IPCC AR5 (2022-08-28)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (2022-06-16)
Vetenskap och klimatet (2022-05-24)
IPCC AR6 WG2 (2022-03-08)
Global temperatur 1750-1900 (2021-11-20)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Fotnoter

1) Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability
2) Climate Change 2022: Impacts, Adaptation
3) Svenska författare i AR6 Delrapport 2, SMHI
4) Svenska författare i AR6 Delrapport 2
5) Huvudslutsatser i IPCC:s rapport Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet, SMHI (2022-03-04)
6) IPCC Nationell kontaktpunkt, SMHI
7) Leak, Produktion, IPCC Sixth Assessment Report, Wikipedia
8) Reactions, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation
9) Nu finns information till media inför IPCC:s kommande rapport "Att begränsa klimatförändringarna", SMHI (2022-03-08)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com