Klimatfakta.info

2022-08-03

The Great Global Warming Swindle

Innehåll: Presentation på Youtube | Källor |
Filmen Great Global Warming Swindle hävdar att utsläpp av koldioxid har en obetydlig inverkan på den globala värmen. Filmen kan ses som ett svar på Al Gores An Inconvenient Truth.

"The Great Global Warming Swindle" (längd 1:20)[1] är en film tillgänglig på Youtube som är starkt kritiskt till uppfattningen att koldioxid orsakar en global uppvärmning. - Full Documentary HD

Presentation på Youtube

Presentation av filmen på YouTube:

The Great Global Warming Swindle orsakade kontroverser i Storbritannien när den hade premiär den 8 mars 2007 på brittiska Channel 4. En dokumentär av den brittiske tv-producenten Martin Durkin, som argumenterar mot den praktiskt taget obestridda konsensus om att den globala uppvärmningen är människan skapad.

Ett uttalande från skaparna av denna film hävdar att den vetenskapliga teorin om antropogen global uppvärmning mycket väl kan vara "den största bluffen i modern tid." Enligt Martin Durkin är den främsta orsaken till klimatförändringarna inte mänsklig aktivitet utan förändringar i strålningen från solen.

Vissa har kallat The Great Global Warming Swindle för den definitiva repliken till Al Gores An Inconvenient Truth[2]. Med hjälp av ett omfattande antal bevis hävdas det att uppvärmningen under de senaste 300 åren representerar en naturlig återhämtning från en "liten istid".

Enligt programmet har människor en effekt på klimatet men den är oändligt liten jämfört med de enorma naturkrafter som ständigt pressar globala temperaturer hit och dit. Från smältande glaciärer och stigande havsnivåer avslöjar The Great Global Warming Swindle myterna och avslöjar vad som mycket väl kan visa sig vara det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia.

Enligt en grupp ledande forskare som sammanförts av dokumentärmakaren Martin Durkin är förmodligen allt du någonsin har fått höra om den globala uppvärmningen osant. Precis som vi har börjat ta det för givet att klimatförändringar är ett fenomen som skapats av människor, slår Durkins dokumentär hela premissen för global uppvärmning.

"Den globala uppvärmningen har blivit en historia av enorm politisk betydelse; miljöaktivister som använder skrämseltaktik för att främja sin sak; forskare som ger tillförsikt för att säkra miljarder dollar i forskningspengar; politiker efter rubriker och en media som gärna spelar med. Ingen vågar tala emot det för risken att bli impopulär, förlora pengar och äventyra karriären."

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Koldioxid
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
CO2Science (2023-04-03)
Fotosyntes (2021-05-30)
Grönt stål (2022-12-25)
Hav (2023-05-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)
Klimatskatter (2021-11-21)
Koldioxid (2023-03-03)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Växthusgaser (2023-01-09)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se