Klimatfakta.info

2023-11-05

Stöd till klimatskadade u-länder

Innehåll: Frivilliga bidrag | COP28 | EUs ståndpunkt | Källor
En FN-kommitté har utarbetat ett avtal om stöd till länder som anser sig drabbade av klimatskada. Förslaget ska behandlas på FNs klimatmöte COP28 som börjar 202411-30. Rika länder ska betala 100 miljarder dollar årligen.

Frivilliga bidrag

Publ 2023-11-05

En FN-kommitté har fastställt ett förslag till avtal om stöd till länder som anser sig skadats av klimatet. Kommittén utsågs vid COP27 i Sharm-el-Sheikh i Egypten. Fonden ska finansieras med årliga bidrag på totalt 100 miljarder dollar. Bidrag till fonden är frivilliga enligt krav från USA.

COP28

Publ 2023-11-05

Bidragen ska gå till fattigare nationer som upplever oundvikliga skador från stigande hav, intensifierade översvämningar och längre torka - kända som "förlust och skada" på FN-språk. Förslaget kommer att tas upp vid de globala klimatsamtalen som kallas COP28 som börjar 2023-11-30 i Dubai.

Världsbanken blir enligt avtalet ansvarigt för fonden i vart fall under de närmaste fyra åren.

EUs ståndpunkt

Publ 2023-11-05

"Medlemsländerna erkänner de insatser som många länder och institutioner gjort för att finansiera en rad lösningar för att hantera förluster och skador till följd av klimatförändringarnas negativa effekter. De erkänner att de befintliga finansieringsarrangemangen måste stärkas och noterar de multilaterala utvecklingsbankernas och de internationella finansinstitutens potential i detta avseende. Ministrarna uppmanar alla länder att öka sina insatser för att mobilisera finansiering från alla källor för att stödja klimatåtgärder."

"Dessutom är EU fast beslutet att samarbeta med alla parter för att
- fortsätta att främja genomförandet av det stärkta transparensramverket
- främja en inkluderande diskussion om UNFCCC:s framtid med fokus på att förbättra processens effektivitet och underlätta deltagande
- göra framsteg med det ambitiösa genomförandet av Glasgow-arbetsprogrammet för åtgärder för ökat klimatmedvetande (ACE) och dess handlingsplan
- beakta jämställdhetsdimensionen för att utnyttja klimatpolitikens fulla potential
- göra framsteg i diskussionerna inom ramen för det nya gemensamma Sharm el-Sheikh-arbetsprogrammet om genomförande av klimatåtgärder för jordbruk och livsmedelstrygghet"

"Europeiska rådet kommer också att understryka att EU och dess medlemsländer har åtagit sig att uppnå industriländernas mål att kollektivt mobilisera 100 miljarder amerikanska dollar per år i klimatfinansiering till och med 2025. De förväntar sig att detta mål kommer att uppnås för första gången 2023." [1]

Källor

Publ 2023-11-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


COP27
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
COP28 (2023-06-09)
COP 27 (2022-11-20)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)

COP28
Avtal vid COP28 (2023-12-13)
Slutet nära för COP28 i Dubai (2023-12-10)
COP28: Fond för ersättning för klimatskador (2023-11-30)
EUs plan för COP28 (2023-11-07)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
COP28 (2023-06-09)

Klimatskador
COP28: Fond för ersättning för klimatskador (2023-11-30)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)

Översvämning
Översvämning (2024-03-22)
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
Clintel (2023-04-30)
Livsmedel (2023-02-15)
ENSO (2023-01-28)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Extremväder (2022-12-19)
Bjorn Lomborg (2022-11-04)
Attribution (2022-08-05)
IPCC AR4 (2022-07-15)
NOAA (2022-05-31)
Regn, nederbörd (2022-02-08)
Vattenkraft (2021-12-22)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)

Fotnoter

1) Klimatfinansiering: rådet godkänner slutsatser inför COP 28

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com