Klimatfakta.info

2023-11-26

Väder- och klimatprognoser med AI

Innehåll: DeepMind | SMHI: Klimatprognoser med AI | Källor
Användningen av AI för att förutsäga vädret har tagit fart. Högre noggrannhet och snabbare leverans. Med AI i klimatforskningen kan de stora bristerna i dagens klimatprognoser minskas.

DeepMind

Publ 2023-11-26

Google DeepMind har utvecklat en modell som levererar 10-dagars väderprognoser med stor noggrannhet på under en minut

DeepMind har publicerat en artikel i Science som introducerar GraphCast, AI-modell som kan göra väderprognoser på medeldistans med hög noggrannhet.

GraphCast förutsäger väderförhållanden mer exakt och snabbare än industrins ledande vädersimuleringssystem - High Resolution Forecast (HRES), producerad av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

GraphCast kan också ge tidigare varningar om extrema väderhändelser. Den kan förutsäga cykloners rörelser, identifierar atmosfäriska floder förknippade med översvämningsrisk och förutsäger uppkomsten av extrema temperaturer.

Modellens kod för GraphCast är tillgänglig för forskare och prognosmakare runt om i världen. GraphCast används redan av väderbyråer, inklusive ECMWF, som kör ett liveexperiment med modellen på sin webbplats.

SMHI: Klimatprognoser med AI

Publ 2023-11-26

SMHI har ett forskningsprojekt Artificial Intelligence for enhanced representation of processes and extremes in Earth System Models (AI4PEX) som ska ge ökad kunskap om jordsystemet genom att integrera observationer av jorden, artificiell intelligens och maskininlärning i modellering och analys av jordsystemet.

Jordsystemmodeller (Earth System Models, ESM) är viktiga verktyg för att prognostisera klimatförändringar och ger viktig information till beslutsfattare. Förtroendet för de förutsagda klimatförändringarna undergrävs dock av ett antal osäkerhetsfaktorer;

  • modellerna är oense om hur mycket jorden kommer att värmas upp vid en given ökning av koldioxidhalten i atmosfären;
  • modellerna är oense om hur mycket utsläppt CO2 som stannar kvar i atmosfären för att värma upp planeten och
  • modellerna är oense om hur mycket överskottsvärme i jordsystemet som kommer in i havets inre, vilket då fördröjer uppvärmningen av ytan.

Centralt för dessa osäkerheter är dålig förståelse och bristfälliga modeller av återkopplingsmekanismer till jordsystemet, särskilt gällande moln, kolcykeln och havens värmeupptagning. Dålig representation av dessa fenomen försämrar noggrannheten i projektioner, vilket får konsekvenser för att förutse framtida klimatextremer och samhällseffekter.

Det här forskningsprojektet syftar därför till att förbättra representationen av dessa återkopplingar i modellerna, vilket minskar osäkerheten i prognoserna för den globala uppvärmningen. Projektet föreslår ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, fokuserat på att "lära sig" hur man korrekt beskriver processer som ligger till grund för dessa återkopplingar, genom en sammanslagning av observationer med avancerad maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI).

Källor

Publ 2023-11-27

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


AI
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)

Google
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)

Prognoser
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)

SMHI
Meteorologiska Institutet (2024-03-26)
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
SMHI (2022-11-22)
Moln (2022-11-04)
Värmebölja (2022-08-09)
Översvämning (2021-07-18)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Översvämning
Översvämning (2024-03-22)
Väder- och klimatprognoser med AI (2023-11-26)
Stöd till klimatskadade u-länder (2023-11-05)
Clintel (2023-04-30)
Livsmedel (2023-02-15)
ENSO (2023-01-28)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Extremväder (2022-12-19)
Bjorn Lomborg (2022-11-04)
Attribution (2022-08-05)
IPCC AR4 (2022-07-15)
NOAA (2022-05-31)
Regn, nederbörd (2022-02-08)
Vattenkraft (2021-12-22)
IPCC: Översvämning (2021-08-18)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com