Klimatfakta.info

2022-06-15

Lagring av koldioxid

Innehåll: Lagra koldioxiden i tropikens skogar | Källor
Var ska koldioxiden lagras om den ska lämna atmosfären? Tre fjärdedelar måste lagras i befintliga skogar genom bättre förvaltning, främst i tropikerna.

Lagra koldioxiden i tropikens skogar

Publ 2022-06-16

Beslutsfattare behöver få veta hur mycket CO2 som ska lagras och var det bör ske. Forskare har gjort en värdering av hur mycket kol som kan lagras i träd och organiskt material i marken. De har också rekommenderat prioriterade åtgärder relaterade till restaurering, förvaltning och underhåll av vedartade kollager och tillhörande jordar.

Genom att jämföra nuvarande med potentiell kollagring, och samtidigt utesluta områden som är kritiska för livsmedelsproduktion och mänsklig bosättning, finner de 287 petagram (PgC) orealiserade potentiella lagringsmöjligheter, varav 78 % (224 PgC) finns i biomassa och 22 % (63 PgC) är i jord. Förbättrad förvaltning av befintliga skogar kan svara för nästan tre fjärdedelar (206 PgC) av den totala orealiserade potentialen, med majoriteten (71 %) koncentrerad till tropiska ekosystem.

Klimatförändringarna är dock en källa till stor osäkerhet. Medan ytterligare forskning behövs för att förstå effekterna av naturliga störningar och biofysisk återkoppling, räknar forskarna med att potentialen för ytterligare kollagring i vedartad biomassa kommer att öka (+17 %) till 2050 trots beräknade minskningar (-12 %) i tropikerna. Resultat etablerar en referenspunkt och ram för prioritering av platser och åtgärder för att öka landbaserad kollagring.[1]

Källor

Publ 2022-06-15

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Jordens historia (2023-11-29)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Hav (2023-05-03)
Växthuseffekten (2023-05-03)
Koldioxid under jordens historia (2023-04-25)
CO2Science (2023-04-03)
Koldioxid (2023-03-03)
Iskärnor (2023-01-27)
Klimatekonomi (2023-01-26)
Klimatförändringsindikatorer: Climate Forcing (2023-01-16)
Växthusgaser (2023-01-09)
Grönt stål (2022-12-25)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)
The Great Global Warming Swindle (2022-08-03)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Klimatskatter (2021-11-21)
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter (2021-10-05)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Fotosyntes (2021-05-30)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (2008-06-16)

Skog
Skog (2023-08-10)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Våtmarker (2022-11-13)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)

Fotnoter

1) The global potential for increased storage of carbon on land, PNAS

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com